Đại hội đại biểu Hội Người cao tuổi phường Huyền Tụng khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026

Chiều ngày 25/3, Hội Người cao tuổi phường Huyền Tụng, thành phố Bắc Kạn tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2021-2026.

BCH Hội Người cao tuổi phường Huyền Tụng khóa VI ra mắt Đại hội

Nhiệm kỳ qua, cùng với việc đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, Hội Người cao tuổi phường Huyền Tụng đã tập trung tuyên truyền, xây dựng các chương trình hành động thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội V đề ra; các chỉ tiêu, nhiệm vụ cơ bản hoàn thành. Toàn Hội hiện có tổng số 535 hội viên. Trong nhiệm kỳ, Hội Người cao tuổi phường Huyền Tụng phối hợp tổ chức chúc thọ, mừng thọ cho trên 300 lượt cụ với tổng số tiền là 78 triệu đồng; tổ chức thăm hỏi trên 600 cụ ốm đau, bệnh tật, số tiền trên 60 triệu đồng; số người cao tuổi đang hưởng chế độ hiện có trên 250 cụ; có 05 hội viên cao tuổi của phường được hỗ trợ làm nhà ở với tổng số tiền 250 triệu đồng. Phát huy vai trò “tuổi cao gương sáng”, 5 năm qua, cán bộ, hội viên Người cao tuổi trên địa bàn luôn đi đầu thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Ủy ban mặt trận phường phát động; một số ý kiến đóng góp tâm huyết trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Qua đây từng bước khẳng định uy tín, vai trò Người cao tuổi trong công tác xây dựng Đảng, bảo vệ chính quyền tại cơ sở. Hội duy trì tốt Câu lạc bộ văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao và thành lập thêm một Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau. Cán bộ, hội viên cao tổi phường là tấm gương trong phát triển kinh tế, hàng trăm NCT tham gia Ban chi ủy, chi bộ, làm Trưởng, phó Ban công tác mặt trận…

Tại Đại hội, các đại biểu đã cùng nhau thảo luận, đóng góp ý kiến bổ sung vào báo cáo tổng kết nhiệm kỳ; đồng thời đề ra nhiều giải pháp để thúc đẩy công tác Hội ngày càng phát triển, hoạt động hiệu quả nữa trong nhiệm kỳ mới. Các đại biểu đã bầu ra BCH khóa mới với 09 đồng chí; 100% đại biểu, biểu quyết nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội NCT phường Huyền Tụng lần thứ VI nhiệm kỳ 2021-2026.

Hoàng Thạc