Đại hội đại biểu Hội Nông dân thành phố Bắc Kạn khóa VI, nhiệm kỳ 2018 – 2023 thành công tốt đẹp

Trong không khí phấn khởi, 118 đại biểu chính thức được bầu từ các đại hội đại biểu Hội Nông dân 08 xã, phường về dự. Đại hội đại biểu Hội nông dân thành phố diễn ra trong  một ngày. Điều dễ nhận thấy tại đại hội lần này là dự thảo cáo cáo văn kiện được chuẩn bị sớm, lấy ý kiến đóng góp rộng rãi trong cán bộ, hội viên, nông dân. Báo cáo tổng kết ngắn gọn, súc tích, có tính khái quát cao, đánh giá đúng thực chất kết quả công tác Hội và phong trào nông dân trong nhiệm kỳ; xác định rõ mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện trong nhiệm kỳ 2018 – 2023. Đề ra các mục tiêu trọng tâm trọng điểm trong dự thảo Nghị quyết Đại hội đại biểu hội nông dân khóa VI.

 Phần lớn các báo cáo tham luận của các tập thể, cá nhân đã nêu bật được cách làm hay, sáng tạo của hội viên trong tham gia thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của hội, các phong trào, cuộc vận động các cấp phát động. Giới thiệu các tập thể, cá nhân hội viên nông dân làm kinh tế giỏi giai đoạn 2012 – 2018. Tặng quà cán bộ nguyên là chủ tịch Hội nông dân thành phố qua các thời kỳ và Ủy viên Ban Chấp hành khóa V, nhiệm kỳ 2012 – 2018 không tái cử.

 

Đại hội đã bầu 14 đồng chí vào BCH, 04 đồng chí Uỷ viên BTV Hội Nông dân thành phố khóa VI. Đồng chí Phạm Thị Sinh, tái cử chức vụ Chủ tịch Hội nông dân nhiệm kỳ 2018 – 2023.  Bầu đoàn đại biểu dự đại hội đại biểu Hội nông dân tỉnh Bắc Kạn 18 đồng chí (01 đại biểu dự khuyết).

 

Bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Hội nông dân tỉnh Bắc Kạn

 Các đại biểu trúng cử Ban Chấp hành khóa VI, nhiệm kỳ 2018 – 2023 lần này có sự kế thừa và bổ sung về nhân sự. Trong đó, nhiều đại biểu trúng cử có như trình độ Đại học, Thạc sỹ, đội ngũ cán bộ kế cận được trẻ hóa, .v.v.

Công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội được quan tâm thực hiện, trang trí khánh tiết nghiêm túc thể hiện sự trang nghiêm của đại hội, đa dạng về nội dung và hình thức trên các phương tiện thông tin đại chúng, các hoạt động chào mừng đại hội được triển khai đến 100%  chi hội tạo được không khí phấn khởi, thu hút cán bộ, hội viên nông dân và nhân dân hướng về đại hội.

 Đại hội đại biểu Hội nông dân thành phố khóa VI thành công tốt đẹp thể hiện sự đoàn kết, thống nhất của cán bộ, hội viên tiếp tục hăng hái thi đua thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm của hội, các phong trào, cuộc vận động góp phần thúc đẩy kinh tế, xã hội thành phố Bắc Kạn ngày càng phát triển./.