Đại hội đại biểu Hội Nông dân xã Dương Quang lần thứ VII, nhiệm kỳ 2023 – 2028

Hội Nông dân xã Dương Quang (TP.Bắc Kạn) vừa tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2023- 2028. Đến dự có lãnh đạo Hội Nông dân thành phố, Đảng ủy, HĐND, UBND xã và 60 đại biểu đại diện cho 547 hội viên nông dân trong toàn xã.

Tại đại hội, các đại biểu đã được nghe báo cáo tổng kết công tác Hội và phong trào Hội nông dân trong nhiệm 2018- 2023. Nhiệm kỳ qua, công tác Hội và phong trào nông dân xã Dương Quang đã có chuyển biến rõ nét và đạt được những kết quả đáng khích lệ; khẳng định được vị trí, vai trò nòng cốt của tổ chức Hội trong việc tập hợp và tổ chức các phong trào của Nông dân góp phần hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội của địa phương.

Xác định việc hỗ trợ, tư vấn giúp hội viên tiếp cận các nguồn vốn để phát triển sản xuất là nhiệm vụ quan trọng thúc đẩy các nhiệm vụ của Hội. Vì vậy, Hội Nông dân xã đã tạo điều kiện cho hơn 350 lượt hội viên được vay vốn từ Ngân hàng chính sách xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn, để đầu tư vào sản xuất phát triển kinh tế. Nhìn chung, các hộ được vay đều sử dụng đúng mục đích và có hiệu quả. Hội còn hỗ trợ hội viên, nông dân tiếp cận, ứng dụng khoa học, công nghệ, quảng bá, tiêu thụ sản phẩm. Tổ chức cung ứng phân bón trả chậm 21 tấn phân các loại, 50 tấn phân bón hữu cơ vi sinh cho các hộ tham gia mô hình Cải tạo đất trồng lúa, cấp 4.000 con gà giống và 17 tấn cám cho các hộ tham gia mô hình nuôi gà thả vườn và gà mía theo hướng an toàn sinh học. Phối hợp tổ chức tập huấn chuyển giao khoa học, kỹ thuật áp dụng vào thực tế sản xuất phát triển kinh tế cho 1.500 lượt hội viên, nông dân với các mô hình: cải tạo đất lúa, mô hình trồng cam Vinh, mô hình nuôi gà, mô hình trồng cây mít thái…

Vận động hội viên tham gia hiến đất, hơn 1.200 m2 đất, hơn 2.000 công lao động vào các công trình như: Đường giao thông nông thôn, sửa chữa các tuyến đường sau đầu tư khơi thông cống rãnh, 98% hệ thống kênh mương thủy lợi được kiên cố hóa góp phần phục vụ tưới tiêu thuận lợi cho nông dân. Hội duy trì tốt các mô hình như “Dân vân khéo”, Mô hình trồng cây Mơ vàng tại chi Hội thôn Bản Bung, duy trì 8/8 mô hình “Sạch nhà tốt ruộng”; vận động các thôn thu gom rác thải, xử lý đúng nơi quy định. Phối hợp với MTTQ và các ngành, đoàn thể triển khai thực hiện thông qua việc vận động hội viên đăng ký gia đình văn hóa gắn với cuộc vận động “Toàn dân chung sức, chung tay xây nông thôn mới”. Bình quân mỗi năm có 515 hộ hội viên đạt gia đình văn hóa (đạt 98% chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội). Từ các phong trào, các cuộc vận động tuyên truyền cùng sự góp công sức và vật chất của cán bộ hội viên nông dân trên toàn xã đã góp phần đưa 7/9 thôn đạt chuẩn thôn nông thôn mới.

Bầu Ban Chấp hành khóa VII, nhiệm kỳ 2023 -2028

Nhiệm kỳ 2023- 2028, Hội Nông dân xã Dương Quang phấn đấu có 100% trở lên cán bộ, hội viên được tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các Chỉ thị, nghị quyết của Hội; kết nạp mới từ 15 hội viên trở lên; xây dựng mới 02 chi, tổ hội nghề nghiệp/năm; có 80% trở lên chi hội Hội đạt vững mạnh và khá, không có chi hội yếu kém; 90% trở lên hội viên được tập huấn chuyển giao KHKT; mỗi năm có 35% trở lên hộ hội viên đăng ký đạt hộ sản xuất kinh doanh giỏi, 50% trở lên số hộ đăng ký đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp; giảm hộ nghèo trong hội viên nông dân xuống 1%; có 95% trở lên hộ hội viên đăng ký gia đình văn hoá, có 90% trở lên số hộ được công nhận gia đình văn hóa.

Đại biểu tặng quà chúc mừng Đại hội

Với chủ đề: “Đoàn kết – Đổi mới – Hội nhập – Phát triển bền vững”, Đại hội đại biểu Hội Nông dân xã Dương Quang đã bầu được 09 đồng chí vào Ban Chấp hành khóa mới và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Hội Nông dân thành phố Bắc Kạn, nhiệm kỳ 2023- 2028 gồm 20 đồng chí./.

Đặng Tuyết