Đại hội đại biểu Phụ nữ phường Huyền Tụng lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày 27/4, Hội LHPN phường Huyền Tụng tổ chức Đại hội đại biểu Phụ nữ phường lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2021-2026. Dự có đồng chí Vũ Thị Kim Quỳnh – Chủ tịch  Hội LHPN thành phố Bắc Kạn; lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ, các ngành đoàn thể phường và trên 80 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 800 hội viên phụ nữ trong toàn phường.

BCH Hội LHPN phường Huyền Tụng khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026

Trong nhiệm kỳ qua, công tác Hội và phong trào phụ nữ của phường Huyền Tụng đã bám sát sự lãnh đạo của cấp ủy, Hội LHPN thành phố. Vận động, khuyến khích hội viên, phụ nữ phát huy truyền thống vẻ vang và những phẩm chất tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam; tích cực thực hiện phong trào thi đua và các nhiệm vụ trọng tâm của Hội. Tập trung đổi mới công tác tuyên truyền, vận động có hiệu quả phong trào thi đua, các cuộc vận động.

Đặc biệt, công tác vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững được tổ chức Hội quan tâm, chú trọng.Tổng dư nợ do Hội quản lý trong nhiệm kỳ là trên 5,5 tỷ đồng, số dư tiền gửi tiết kiệm là gần 160 triệu đồng. Ngoài ra, Hội cũng triển khai đến các chi hội cho hội viên đăng ký vay vốn từ các nguồn quỹ và các Ngân hàng với số tiền gần 3 tỷ đồng cho 178 hộ vay để phát triển kinh tế, nhờ đó, trong nhiệm kỳ có 37 hộ hội viên phụ nữ thoát nghèo. Bên cạnh đó, Hội phụ nữ phường còn thực hiện các mô hình “ Gia đình 5 không 3 sạch”, “ Đoạn đường phụ nữ tự quản”, “Đoạn đường hoa”, “Hàng rào xanh”, “ Chỉnh trang vườn hộ”…

Nhiệm kỳ 2021 – 2026, Hội LHPN phường đã đề ra các nhiệm vụ trọng tâm và chỉ tiêu chủ yếu. Trong đó đẩy mạnh triển khai các phong trào thi đua, thu hút hội viên tham gia tổ chức Hội, tích cực tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, hội viên về chủ trương, nghị quyết của Đảng. Phấn đấu, mỗi năm giúp 01 hộ phụ nữ nghèo, đào tạo nghề cho 02 hội viên phụ nữ, vận động hỗ trợ 80% trở lên hộ gia đình đạt tiêu chí “ Gia đình 5 không, 3 sạch”; thực hiện 01 công trình phần việc góp phần xây dựng cảnh quan, không gian an toàn, xanh, sạch, đẹp…

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, lãnh đạo Hội LHPN thành phố và lãnh đạo phường đã biểu dương, đánh giá cao kết quả Hội LHPN phường đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời đề nghị trong thời gian tới, Hội LHPN phường tập trung hỗ trợ phụ nữ phát triển, hội nhập và vun đắp giá trị tốt đẹp của gia đình Việt Nam; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, vận động thực hiện bình đẳng giới; xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, hoạt động chuyên nghiệp hiệu quả. Theo đó, cần đổi mới công tác tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức cho hội viên, phụ nữ. Đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành của tổ chức Hội; nâng cao chất lượng hoạt động chi hội; phối hợp bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho cán bộ hội, chi hội trưởng. Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp; phát huy vai trò trách nhiệm của hội viên, phụ nữ trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương…

Đại hội đã bầu 11 đồng chí tham gia BCH Hội LHPN phường khóa XXI; Đồng chí Hoàng Thị Lượng, tái cử chức danh Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ phường Huyền Tụng khóa XXI; bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu phụ nữ thành phố Bắc Kạn nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 15 đồng chí.

 Hoàng Thạc