Đại hội Đại biểu Phụ nữ phường Nguyễn Thị Minh Khai lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026

Ngày 19/4, Hội phụ nữ phường Nguyễn Thị Minh Khai tổ chức Đại hội đại biểu phụ nữ phường lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Tới dự có đồng chí Vũ Thị Kim Quỳnh – Chủ tịch  Hội LHPN thành phố Bắc Kạn; các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ phường và trên 100 đại biểu đại diện cho gần 1.000 hội viên phụ nữ toàn phường.

Ban Chấp hành Hội phụ nữ phường Nguyễn Thị Minh Khai khóa VIII, nhiệm kỳ 2021- 2026 ,ra mắt Đại hội

Nhiệm kỳ 2016 – 2021, Hội phụ nữ phường đã bám sát Nghị quyết Đại hội phụ nữ các cấp và nhiệm vụ chính trị của địa phương, lãnh đạo cán bộ, hội viên phụ nữ trên địa bàn triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào và hoạt động công tác hội; các mục tiêu, góp phần cùng cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng phường Nguyễn Thị Minh Khai ngày càng phát triển. Nổi bật là hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ hội viên phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất tinh thần. Trong 05 năm, Hội đã phối hợp mở 07 lớp tập huấn cho 450 phụ nữ  về sản xuất thực phẩm  sạch, kinh doanh an toàn và ứng dụng KHKT trong sản xuất, chăn nuôi; tín chấp trên 14 tỷ đồng vốn cho 561 hộ vay từ NHCSXH, Quỹ hỗ trợ Phụ nữ tỉnh, Ngân hàng Liên Việt và Quỹ tiết kiệm phát triển cộng đồng. Xây dựng các mô hình, các Câu lạc bộ mới, trong nhiệm kỳ đã xây dựng 06 “ Hũ gạo tình thương”  tiết kiệm được hơn 2 tấn gạo giúp cho trên 180 hộ gia đình nghèo, gia đình chính sách, hội viên có hoàn cảnh khó khăn; mô hình nuôi “lợn đất, lợn nhựa” đã tiết kiệm được hàng tỷ đồng …Thành lập mới 03 mô hình Câu lạc bộ gia đình, 03 mô hình “ Phụ nữ tiết kiệm và bảo vệ môi trường”; cắm mới 04 đoạn đường “ Phụ nữ tự quản” ; xây dựng mới 03 tuyến đường hoa; duy trì tốt CLB “ xây dựng gia đình hạnh phúc”, CLB “Tứ đức”, mô hình địa chỉ tin cậy tại cộng đồng; các chỉ tiêu thực hiện Cuộc vận động,  xây dựng “ Gia đình 5 không, 3 sạch” và việc thực hiện 08 nhóm chỉ tiêu cấp trên giao đều tăng hàng năm.

Nhiệm kỳ 2021 – 2026, Hội phụ nữ phường Nguyễn Thị Minh Khai  tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tập trung thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, các Cuộc vận động và các khâu đột phá của hội phụ nữ cấp trên; phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu: 90% hội viên phụ nữ được tuyên truyền phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ CNH-HĐH đất nước; 100% hộ nghèo có phụ nữ được Hội giúp đỡ thoát nghèo; 95%  gia đình hội viên đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa…

Phát biểu chỉ đạo đại hội, lãnh đạo hội phụ nữ thành phố, lãnh đạo phường Nguyễn Thị Minh Khai ghi nhận, đánh giá cao kết quả hoạt động của hội phụ nữ phường đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời đề nghị: Trong nhiệm kỳ mới, Hội tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong công tác phụ nữ, tham  mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt chỉ thị  số 21 của Ban bí thư trung ương về  “Tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới”; thực hiện tốt chức năng đại diện chăm lo, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của phụ nữ; tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền TSVM; vận động tầng lớp phụ nữ trên địa bàn chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, thu hút hội viên tham gia xây dựng tổ chức hội vững mạnh. Đại hội cần tập trung trí tuệ, thảo luận dân chủ, bầu BCH hội phụ nữ khóa mới là những đại biểu tiêu biểu về phẩm chất đạo đức, có năng lực, trình độ, nhiệt tình, trách nhiệm trong công việc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới…

Với tinh thần dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm cao, Đại hội bầu Ban Chấp hành Hội phụ nữ phường Nguyễn Thị Minh Khai khóa VIII, nhiệm kỳ 2021- 2026 gồm 13 đồng chí; Đồng chí Phạm Thị Sinh, tái cử chức danh Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ phường Nguyễn Thị Minh Khai khóa VIII. Đại hội bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội phụ nữ thành phố Bắc Kạn gồm 15 đồng chí.

Hoàng Thạc