Đại hội đại biểu phụ nữ phường Phùng Chí Kiên, nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày 16/6, Hội LHPN phường Phùng Chí Kiên đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Dự có đồng chí Vũ Thị Kim Quỳnh – Chủ tịch Hội LHPN thành phố Bắc Kạn, cùng dự có đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND phường Phùng Chí Kiên, cùng 55 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 800 hội viên hội phụ nữ phường về dự Đại hội.

Ban Chấp hành Hội LHPN phường, nhiệm kỳ 2021 -2026 ra mắt Đại hội

Nhiệm kỳ qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tạo điều kiện của cấp ủy Đảng, chính quyền, tổ chức hội cấp trên, sự phối hợp của các ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, Hội LHPN phường Phùng Chí Kiên đã đoàn kết, chủ động, sáng tạo, không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, triển khai thực hiện nhiều mô hình mới, nhiều phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả. Đặc biệt là thực hiện phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với xây dựng nông thôn mới.

Cán bộ, hội viên, phụ nữ trong phường luôn đoàn kết, nỗ lực vượt khó, đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ, giúp nhau xây dựng gia đình hạnh phúc, phát triển kinh tế. Hội LHPN phường Phùng Chí Kiên đã tích cực phối hợp tuyên truyền cho hội viên phụ nữ về sáng tạo, khởi nghiệp, phát triển kinh tế bảo vệ môi trường bằng các việc làm thiết thực như: hỗ trợ 05 chị tham gia khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh trong đó có 03 chị và 02 chị khởi nghiệp thành công; phối hợp tuyên truyền, giúp đỡ 07 hội viên thoát nghèo bền vững, trong đó có 06 phụ nữ đứng chủ thoát nghèo. Công tác quản lý vốn vay được quan tâm thực hiện, hàng năm phối hợp với ngân chính sách xã hội làm hồ sơ và giải ngân cho 262 hộ vay đầu tư cho chăn nuôi, phát triển kinh tế. Đa số các hội viên phụ nữ vay vốn đều sử dụng đúng mục đích và đã có nhiều hội viên thoát nghèo bền vững. Củng cố và duy trì hiệu quả các mô hình CLB “gia đình 5 không 3 sạch”, mô hình “Phụ nữ đi chợ cùng làn nhựa”, mô hình “ An toàn cho phụ nữ và trẻ em”. Tỷ lệ tập hợp thu hút hội viên tham gia sinh hoạt đạt 82,3%, tổ chức hội ngày càng được củng cố và phát triển. Trong nhiệm kỳ đã kết nạp 135/50 hội viên, nâng tổng số hội viên toàn phường là 891/756 hội viên so với nhiệm kỳ trước.

Tại đại hội, các đại biểu đã thảo luận, đề ra phương hướng nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2021-2026 với mục tiêu phấn đấu 100% hộ phụ nữ nghèo làm chủ hộ được giúp đỡ, mỗi chi hội giúp ít nhất giúp 01 hộ trở lên thoát nghèo theo tiêu chí đa chiều; tỷ lệ thu hút hội viên đến năm 2026 đạt 82,5% trở lên; phấn đấu toàn phường có 250 lao động được dạy nghề, trong đó có 85% chị em được tạo được việc làm sau học nghề; vận động hỗ trợ 05 phụ nữ tham gia khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh.

Đại hội, bầu ra BCH khóa VIII với 13 đồng chí nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Nguyễn Thị Kim Liên tái cử chức vụ Chủ tịch Hội LHPN phường; đồng chí Lê Thị Duyên được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội LHPN phường Phùng Chí Kiên./.

Lê Duyên