Đại hội đại biểu phụ nữ xã Dương Quang lần thứ XV, nhiệm kỳ 2021- 2026

Sáng ngày 24/4, Hội LHPN xã Dương Quang (thành phố Bắc Kạn) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XV, nhiệm kỳ 2021- 2026. Tới dự có đồng chí Vũ Thị Kim Quỳnh- Chủ tịch Hội LHPN thành phố; các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ xã cùng 70 đại biểu tiêu biểu đại diện cho hơn 480 hội viên phụ nữ toàn xã.

Lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã Dương Quang chụp ảnh lưu niệm cùng BCH Hội LHPN khóa XV, nhiệm kỳ 2021- 2026

Dự thảo báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Hội phụ nữ xã Dương Quang trình tại Đại hội nêu rõ:Trong nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy xã Dương Quang, BCH Hội LHPN thành phố, Hội LHPN xã Dương Quang đoàn kết, thống nhất, đổi mới phương thức hoạt động, trong triển khai, thực hiện nhiệm vụ có trọng tâm, trọng điểm, phong trào phụ nữ và hoạt động công tác Hội đã mang lại hiệu quả thiết thực, cơ bản đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng lợi ích chính đáng, hợp pháp của hội viên, phụ nữ, đóng góp tích cực và hiệu quả trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa – xã hội, tiếp tục phát huy và khẳng định vai trò, vị trí của mình trong công cuộc đổi mới.

Hội cụ thể hóa các nội dung của phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc“. Chị em thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương và của Hội. Trong 05 năm, xây dựng được 45 gương điển hình học tập và làm theo Bác có hiệu quả trong nhiều lĩnh vực kinh tế: trồng trọt, chăn nuôi, kinh doanh dịch vụ ăn uống. Duy trì  mô hình “Nuôi lợn nhựa tiết kiệm” tại 09/09 thôn, mô hình “phụ nữ giúp nhau lúc gặp khó khăn” tại Chi hội Phặc Tràng, tổng số tiền tiết kiệm tại các chi hội được trên 250 triệu đồng.Thực hiện có hiệu quả 01 đoạn đường Phụ nữ tự quản tại chi hội Nà Dì với trên 60 buổi lao động với hơn 1000 lượt chị em tham gia. Vận động các bà mẹ có con dưới 01 tuổi đi tiêm chủng phòng 06 loại bệnh cho trẻ và tổ chức được 38 buổi tuyên truyền cho trên 500 bà mẹ các kiến thức về tâm sinh lý của trẻ. Duy trì Câu lạc bộ “Không sinh con thứ 3” tại thôn Nà Ỏi và mô hình “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế”, mô hình trồng rau sạch tại chi hội Phặc Tràng. Mô hình trồng cây chuối Tây tại chi hội Bản Bung. Số hộ nghèo do phụ nữ làm chủ và hội viên, phụ nữ nghèo được Hội giúp dưới nhiều hình thức để phát triển kinh tế, tăng thu nhập. Trong nhiệm kỳ Hội đã giúp 12 hộ phụ nữ thoát nghèo, trong đó có 05  hộ hội viên và 02 hộ phụ nữ đứng chủ (đạt 100% nghị quyết);Giúp được 479 hộ đạt 8 tiêu chí của cuộc vận động “5 không, 3 sạch” (đạt 108 % nghị quyết). Tính đến tháng 4/2021, Hội quản lý với số vốn trên 4 tỷ đồng, cho gần 150 lượt hộ vay…Với các hoạt động thiết thực, hiệu quả đã góp phần tích cực giảm tỷ lệ hộ nghèo, giải quyết việc làm ổn định cho hội viên phụ nữ. Qua đó đã xuất hiện nhiều gương điển hình phụ nữ làm kinh tế giỏi cho thu nhập cao từ 150 đến 200 triệu đồng/năm, tiêu biểu như  chị Dương Thị Dược, Bùi Thị Chuyên – chi hội Quan Nưa, chị Phạm Thị Tươi – chi hội Bản Bung…

Với mục tiêu: “Đoàn kết rộng rãi các tầng lớp phụ nữ, tiếp tục thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động; phát huy tiềm năng, sức sáng tạo, chủ động tham gia phát triển kinh tế – xã hội của xã, nâng cao năng lực, trình độ mọi mặt, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho phụ nữ, xây dựng người phụ nữ có sức khoẻ, tri thức, kỹ năng nghề nghiệp, có lối sống văn hoá”. Nhiệm kỳ 2021- 2026, Hội LHPN xã Dương Quang phấn đấu 100% hộ nghèo do phụ nữ đứng chủ, hộ hội viên, phụ nữ nghèo được giúp; hỗ trợ nâng cao năng lực cho từ 03 hộ kinh doanh do nữ làm chủ trở lên. Vận động, hỗ trợ 90% trở lên hộ gia đình đạt các tiêu chí “5 không, 3 sạch” bền vững; 70% cán bộ hội Chi hội sử dụng điện thoại thông minh trong hoạt động Hội.  Phấn đấu trong cả nhiệm kỳ giới thiệu từ 05 đến 10  hội viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp…

Đại hội đã xem xét, biểu quyết bầu 11 đồng chí vào Ban Chấp hành; bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội cấp trên 09 đồng chí. Đồng chí Bàn Thị Thu Hiền, tái cử chức danh Chủ tịch Hội LHPN xã Dương Quang khóa XV, nhiệm kỳ 2021- 2026./.

                                                                                            Đặng Tuyết