Đại hội Đảng bộ trường Trung học cơ sở Bắc Kạn lần thứ VII nhiệm kỳ 2015- 2020

Đảng bộ Trường THCS Bắc Kạn có 51 đảng viên sinh hoạt ở 03 chi bộ. Trong 5 năm qua, Đảng bộ trường đã luôn phát huy tinh thần đoàn kết trách nhiệm và đổi mới trong công tác lãnh đạo chỉ đạo xây dựng và phát triển nhà trường và các tổ chức đoàn thể vững mạnh, Đảng bộ đã thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ trường lần thứ VI, nhiệm kỳ 2010- 2015 đề ra. Dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội nêu rõ: Trong những năm qua, Đảng bộ luôn coi trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện đạo đức, lối sống cho cán bộ đảng viên. Các buổi sinh hoạt chính trị được tổ chức có chất lượng, hàng năm 100% đảng viên và cán bộ viên chức nhà trường được học tập, quán triệt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ quan; phát huy quyền làm chủ của cán bộ đảng viên. Đảng ủy thường xuyên coi trọng công tác cán bộ và coi đây là công tác then chốt để thực hiện nhiệm vụ chính trị, đảm bảo nguyên tắc đảng thống nhất lãnh đạo nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách trong việc thực hiện các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, trong quy hoạch, đào tạo, đề bạt và trẻ hóa đội ngũ cán bộ lãnh đạo. Hằng năm, Đảng ủy đề ra chủ trương, nhiệm vụ và biện pháp xây dựng đảng bộ, chi bộ trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ đảng viên. Đảng ủy triển khai thực hiện tốt Nghị quyết về “ Nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ”; thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ tự phê bình và phê bình; thực hiện có nền nếp và nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ, đảm bảo tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu. Thực hiện Chỉ thị số 03- CT/TW của Bộ chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, 100% chi bộ, cán bộ đảng viên, công chức, viên chức hàng năm đã đăng ký những việc làm tốt phù hợp với nhiệm vụ chuyên môn, với chức trách nhiệm vụ được giao, có sự phối hợp với các đoàn thể, tổ chức phong trào “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ” tại cơ quan, đơn vị đạt kết quả tốt.

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 ( khóa XI ) “ Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Đảng ủy Trường THCS Bắc Kạn đã xây dựng kế hoạch chỉ đạo các chi bộ thực hiện tốt việc kiểm điểm, kết quả: Mọi đảng viên đã có trách nhiệm đề xuất, kiến nghị với tập thể lãnh đạo và tham gia cùng tập thể lãnh đạo đấu tranh bảo vệ đường lối, quan điểm của Đảng, giữ gìn sự thống nhất, ý chí hành động và sự đoàn kết trong Đảng bộ. Trong  nhiệm kỳ qua, Đảng bộ đã lãnh đạo tổ chức công đoàn thực hiện tốt chức năng vận động đoàn viên hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị trên tinh thần tự giác, tham gia các phong trào thi đua, thực hiện tốt chủ trương, chính sách và giải quyết những công việc có liên quan đến quyền lợi của cán bộ công chức, viên chức, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh. Kết quả 100% đoàn viên công đoàn đều tích cực tham gia các phong trào thi đua của trường, thực hiện tốt các cuộc vận động “ Kỷ cương tình thương trách nhiệm ”; cuộc vận động “ Hai không”; cuộc vận động “ Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”. Tham gia đầy đủ các cuộc vận do các ngành, các cấp phát động. Về chất lượng giáo dục học sinh của trường luôn tích cực tham gia các phong trào hoạt động, số học sinh xếp loại đạo đức khá, tốt ngày càng được tăng lên. Đa số học sinh chủ động, tích cực học tập, tham gia các cuộc thi học sinh giỏi các câp. Tỷ lệ học sinh đạt học lực từ trung bình trở lên ổn định, học sinh đạt học lực khá, giỏi và đạt giải trong các kỳ thi ngày một tăng.

Trong 5 năm qua, với sự nỗ lực phấn đấu không ngừng và khắc phục mọi khó khăn thi đua dạy tốt, học tốt của toàn thể cán bộ đảng viên, giáo viên, nhân viên và học sinh, trường THCS Bắc Kạn đã đạt được nhiều thành tích đáng kể, cụ thể: Đảng bộ 5 năm liền đạt danh hiệu Đảng bộ trong sạch vững mạnh; Nhà trường 5 năm liên tục đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc, được Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo tặng Bằng khen có nhiều thành tích trong phong trào “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Thủ tướng Chính phủ tăng Bằng khen tập thể có thành tích trong công tác giáo dục và đào tạo từ năm 2009- 2010 đến năm học 2013- 2014, góp phần và sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Liên đội 5 năm liền đạt danh hiệu Liên đội mạnh và liên đội xuất sắc.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Đại hội cũng nghiêm túc chỉ ra những khuyết điểm, hạn chế còn tồn tại trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ của đảng bộ trong nhiệm kỳ qua. Tại Đại hội đã nhiều ý kiến tham luận của các đại biểu nhằm đóng góp vào phương hướng nhiệm vụ và các giải pháp thực hiện của Đảng bộ trong việc chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và xây dựng đảng bộ ngày càng trong sạch vững mạnh.

Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, đổi mới, Đại hội đã sáng suốt lựa chọn bầu 5  đồng chí vào BCH Đảng bộ khóa VII, nhiệm kỳ 2015 – 2020, bầu 4 đại biểu đi dự Đại hội đại biểu thành phố Bắc Kạn lần thứ VI. Đồng thời thông qua nghị quyết và phát động chương trình thi đua nhiệm kỳ 2015 – 2020, với những mục tiêu phấn đấu xây dựng Đảng bộ nhà trường luôn trong sạch vững mạnh, góp phần phát triển toàn diện, bền vững sự nghiệp GD&ĐT trong thời kỳ mới.