Đại hội điểm Đoàn xã Nông Thượng nhiệm kỳ 2017 – 2022

Tại đại hội, các đại biểu đã được nghe báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động của Đoàn xã nhiệm kỳ qua. Qua đó cho thấy, công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi xã Nông Thượng được tổ chức triển khai có hiệu quả. Toàn xã hiện có 5 mô hình thanh niên làm kinh tế giỏi cho thu nhập trên 100 triệu đồng/năm. Phong trào tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới được nhân rộng. Cụ thể, đoàn viên, thanh niên đã đảm nhận được gần 20 công trình phần việc, san sửa 3km đường giao thông liên thôn, nạo vét trên 2.000 m2 kênh mương nội đồng… Các phong trào xung kích tình nguyện vì cộng đồng, hưởng ứng hiến máu tình nguyện, công tác đền ơn đáp nghĩa cũng được đoàn viên, thanh niên của xã tích cực tham gia. Bên cạnh đó, Đoàn xã luôn chú trọng các hoạt động tư vấn, hỗ trợ thanh niên tiếp cận, sử dụng nguồn vốn vay ưu đãi phát triển kinh tế.

Đến nay, Đoàn xã đang quản lý 4 tổ Tiết kiệm và vay vốn với tổng dư nợ gần 3,8 tỷ đồng. Phát huy thành tích đạt được, nhiệm kỳ 2017 – 2022, Đoàn xã Nông Thượng tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục truyền thống, đạo dức lý tưởng cách mạng cho đoàn viên, thanh niên. Cổ vũ thanh niên thi đua học tập, khởi nghiệp, lao động sáng tạo làm chủ khoa học công nghệ. Đại hội cũng thông qua 9 chỉ tiêu cơ bản của công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2017 – 2022. Đoàn xã phấn đấu trong nhiệm kỳ giới thiệu 40 – 45 đoàn viên ưu tú vào hàng ngũ của Đảng; 100% đoàn viên, thanh niên, các chi đoàn thực hiện tốt phong trào “Thanh niên tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng”; thực hiện tốt Đề án “Xây dựng xã hội học tập”, Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”…