Đại hội Đoàn TNCSHCM phường Xuất Hóa lần thứ X, nhiệm kỳ 2017 – 2022

0
14

Chủ đề Đại hội nhiệm kỳ 2017 – 2022 là ‘Nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn, Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp; Xung kích tình nguyện xây dựng đô thị văn minh”.

Báo cáo văn kiện đại hội nêu: 5 năm qua, hơn 300 đoàn viên, thanh niên đang sinh hoạt tại 14 chi đoàn trong độ tuổi từ 16 – 30 của phường Xuất Hóa nhiệt tình tham gia các phong trào thi đua do các cấp bộ đoàn phát động. Nhiều thanh niên sống có hoài bão, lý tưởng trở thành những thanh niên, đoàn viên điển hình trong nhiều lĩnh vực xây dựng tổ chức đoàn cơ sở vững mạnh, làm giàu chính đáng, …

 

Bầu Ban chấp hành khóa X

Đa số các đoàn viên thanh niên được học tập tìm hiểu về các chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, tham gia vào các hoạt động giáo dục truyền thống đa dạng, phong phú.  Chủ động xây dựng đạo đức, lối sống trong sáng, lành mạnh thông qua nhiều phong trào, cuộc vận động cụ thể do tổ chức Đoàn và địa phương phát động. Phối hợp với các cơ quan chuyên môn như Công an, tư pháp, Ban dân số KHHGĐ tuyên truyền về các văn bản pháp luật liên quan đến  các lĩnh vực hôn nhân, gia đình, ma túy, HIV/ AIDS, an toàn giao thông, biển đảo…cho 400 lượt đoàn viên, thanh niên.  Xây dựng, duy trì 02 mô hình kinh tế thanh niên trong lĩnh vực nông nghiệp, chăn nuôi, thủy sản đạt giá trị kinh tế 80 triệu đồng/năm. Thực hiện quản lý 01 tổ tiết kiệm vay vốn với 08 chương trình vay có tổng dư nợ hơn 729,8 triệu đồng. Đoàn phường Xuất Hóa còn huy động được trên 50 triệu đồng và 300 ngày công lao động thực hiện các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng như: Xây dựng nông thôn mới, làm cầu, đường giao thông nông thôn, xây nhà nhân ái…Với tinh thần xung kích bảo vệ tổ quốc đã có 41 đoàn viên thanh niên tham gia nghĩa vụ quân sự, đồng thời hàng năm tham gia đúng, đủ quân số tại các đợt huấn luyện của địa phương. Ngoài ra, lực lượng đoàn viên, thanh niên cũng tích cực tham gia chuyển đổi, áp dụng khoa học, kỹ thuạt tiên tiến vào sản xuất đạt giá trị kinh tế cao cho gia đình.  Có 15 đoàn viên thanh niên mạnh dạn vay vốn để đầu tư phát triển rừng, chăn nuôi, …. Có trên 30 đoàn viên, thanh niên thi đỗ vào các trường chuyên nghiệp, trường n