Đại hội hội CCB phường phùng Chí Kiên khóa VIII, nhiệm kỳ 2017 – 2022

Đại hội khóa VII có chủ đề: Phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội cụ Hồ” trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới, xây dựng hội trong sạch, vững mạnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Hội; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Nhiệm kỳ qua, Hội cựu chiến binh phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn, đã đoàn kết, chủ động, sáng tạo thực hiện đạt kết quả toàn diện hoàn thành vượt mức chỉ tiêu Nghị quyết đại hội VII đề ra. Trong đó một số chỉ tiêu đạt cao. Xây dựng quỹ hội đạt 117 triệu đồng, giúp 17 hội viên vay với số tiền 46 triệu đồng. Hội triển khai nhiều hoạt động kinh tế phù hợp kinh doanh dịch vụ, chăn nuôi, trồng trọt, phát triển các xưởng mộc, đồ gỗ gia dụng… Trong tổng số 213 hội viên có 62 hội viên có thu nhập giàu và khá, 151 trung bình, không có hội viên nghèo.Thực hiện tốt công tác nghĩa tình đồng đội, chủ động thăm hỏi, động viên các hội viên CCB có hoàn cảnh khó khăn. Triển khai đầy đủ các chủ trương, chính sách hậu phương quân đội của Đảng và Nhà nước tới hội viên. Qua đó, các hội viên được hưởng đúng, đủ chế độ theo quy định.

Nhiệm kỳ 2017 – 2022, Hội CCB phường Phùng Chí Kiên đưa ra mục tiêu tổng quát là: Tiếp tục vận động thế hệ cán bộ hội cựu chiến binh phát huy phẩm chất “Bộ hội cụ Hồ” trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới, tích cực tham gia xây dựng Đảng, nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa. Nâng cao tinh thần tự lực tự cường, giúp nhau giảm nghèo nhanh, bền vững, vươn lên làm giàu hợp pháp. Thực hiện tốt hoạt động đối ngoại nhân dân. Xây dựng hội phát triển. Đổi mới nâng cao nội dung, phương thức hoạt động, lấy chất lượng hiệu quả làm mục tiêu chính.

Bầu Ban chấp hành khóa VIII, nhiệm kỳ 2017 – 2022

Mục tiêu phấn đấu cụ thể: Kết nạp 30 hội viên mới, 100% cán bộ được tập huấn theo đúng phân cấp; có 90% cơ sở hội đạt trong sạch vững mạnh; 955 hội viên gương mẫu và trên 98% hội viên đạt gia đình văn hóa. 100% hội viên vững vàng về chính trị, không vi phạm pháp luật, tích cực học tập nâng cao trình độ.

Phát biểu tại đại hội, đồng chí Lưu Tiến Đức, Chủ tịch Hội CCB thành phố Bắc Kạn ghi nhận những kết quả của hội CCB phường Phùng Chí Kiên và chỉ rõ những nội dung đại biểu dự đại hội cần tập trung góp ý vào các dự thảo báo cáo đại hội các cấp, sáng suốt lựa chọn các đại biểu ưu tú vào ban chấp hành khóa VIII.

Trong một ngày làm việc nghiêm túc, tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành khóa VIII, nhiệm kỳ 2017 – 2022 gồm 11 đồng chí. Bầu đoàn đại biểu dự đại hội cấp thành phố 12 đồng chí.