Đại hội Hội cựu thanh niên xung phong xã Dương Quang lần thứ II nhiệm kỳ 2017 – 2022

Trong nhiệm kỳ qua, với chủ đề: “Cựu TNXP nêu cao gương sáng học tập và làm theo tấm gương đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh”. Hội viên Cựu TNXP xã Dương Quang luôn phát huy phẩm chất TNXP Việt Nam, nêu cao ý chí tự lực, tự cường, vượt qua khó khăn thử thách, giúp nhau xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống. 100% gia đình hội viên Cựu TNXP đều đạt gia đình văn hóa, có nhiều hội viên tham gia gánh vác công việc của thôn như: Chi hội trưởng Người cao tuổi, Ban Mặt trận tổ quốc thôn…, hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. Trong các dịp lễ, tết Hội đã đến thăm, động viên tặng quà cho các hội viên có hoàn cảnh khó khăn, già yếu, neo đơn. Song song với đó, Hội đã phát huy vai trò nhân chứng lịch sử giúp Đảng, chính quyền giải quyết cơ bản chế độ chính sách của Đảng, Nhà nước đối với TNXP hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến, làm tròn trách nhiệm thành viên của UB.MTTQ Việt Nam xã, góp phần tích cực có hiệu quả đối với Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh trong việc tuyên truyền, giáo dục truyền thống lực lượng TNXP cho thế hệ trẻ.

Trong nhiệm kỳ tới, Hội cựu thanh niên xung phong xã Dương Quang tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác hôị. Phấn đấu 100% hội viên Cựu TNXP chấp hành tốt chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. 100% gia đình hội viên Cựu TNXP không có người vi phạm pháp luật, vi phạm trật tự an toàn giao thông. 100% hội viên Cựu TNXP hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến được hưởng đầy đủ các chế độ chính sách ưu đãi của nhà nước. Hàng năm, 95% trở lên gia đình hội viên Cựu TNXP đạt gia đình văn hóa. Xây dựng củng cố tổ chức Hội vững mạnh, tích cực sinh hoạt Hội ở các chi hội, vận động Cựu TNXP gia nhập tổ chức Hội, làm cho Hội thực sự là ngôi nhà chung sưởi ấm tình đồng đội./.