Đại hội thành lập Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin phường Huyền Tụng

Là đơn vị thứ hai tổ chức đại hội sau đại hội điểm cấp cơ sở của thành phố Bắc Kạn. Tại Đại hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2017 – 2022, Ban vận động Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin phường Huyền Tụng thông qua Điều lệ, Báo cáo tình hình hoạt động của hội viên. Chi hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin phường Huyền Tụng hơn 40 hội viên tham gia sinh hoạt. Đây là những người đã từng tham gia chiến đấu bảo vệ tổ quốc trực tiếp bị nhiễm chất độc da cam/dioxin và có người thân bị nhiễm chất độc hóa học. Dựa trên nguyện vọng, mong muốn có một “mái nhà chung”  để các hội viên có điều kiện chia sẻ, bảo vệ và giải quyết các vấn đề liên quan đến quyền, lợi ích chính đáng của nạn nhân

Qua đại hội lần thứ nhất, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin phường Huyền Tụng chính thức thành lập. Đại hội bầu 05 đồng chí vào Ban Chấp hành, nhiệm kỳ 2017-2022. Ông Trịnh Xuân Bẩy được bầu giữu chức vụ Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam đioxin phường Huyền Tụng. Từ nay đến hết 10/10/ 2017, các xã, phường còn lại sẽ tiến hành Đại hội thành lập Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin cấp cơ sở.