Đảm bảo trật tự, an toàn giao thông dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 02/9/2021 trong điều kiện phòng chống dịch bệnh Covid-19

Ban An toàn Giao thông thành phố Bắc Kạn vừa ban hành văn bản số 1692 /UBND-BATGT đề nghị các ban, ngành, các địa phương tập trung triển khai các nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9/2021 trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp.

Lực lượng Công an TP. Bắc Kạn tăng cường công tác tuần tra, xử lý vi phạm 

Ban An toàn giao thông thành phố chỉ đạo các địa phương liên quan tổ chức lực lượng liên ngành, thường xuyên kiểm tra đôn đốc công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông gắn với hoạt động phòng chống dịch Covid-19. Tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 1015/TTg-CN ngày 25/7/2021 và Công văn số 5187/VPCP-CN ngày 29/7/2021 của Văn phòng Chính phủ về tạo thuận lợi cho vận chuyển hàng hóa trong tình hình dịch COVID-19; Công điện số 1102/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 23/8/2021 về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên toàn quốc.

Trong thời gian nghỉ Lễ, bố trí lực lượng ứng trực bảo đảm TTATGT trên địa bàn toàn thành phố và đảm bảo phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong quá trình tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm.

Minh Cường

 

 

 

Trả lời ý kiến

Please enter your comment!
Xin hãy nhập tên