Đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ hè, kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông và tuyển sinh trình độ Đại học, Cao đẳng năm 2021 trên địa bàn thành phố Bắc Kạn.

Xem chi tiết tại đây:Công văn số 1102/UBND-BATGT ngày 16.6.2021 của BATGT thành phố về việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ hè, kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông và tuyển sinh trình độ Đại học, Cao đẳng năm 2021 trên địa bàn thành phố Bắc Kạn.

Nguồn: Văn phòng HĐND – UBND TP Bắc Kạn