Dân quân tự vệ phường Phùng Chí Kiên phát quang hành lang giao thông đô thị

Trong một buổi chiều, gần 50 dân quân tự vệ phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc  Kạn tập trung phát quang hệ thống hành lang giao thông nội thị trên trục đường Trường Chinh kéo dài.  Đây là hoạt động lồng ghép trong nội dung huấn luyện của Ban CHQS phường Phùng Chí Kiên năm 2016  để huy động sức mạnh tập thể của lực lượng khối dân quân tự vệ tham gia vào phong trào chung tay xây dựng  thành phố Bắc Kạn xanh, sạch, đẹp./.