DÂN VẬN KHÉO XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN HÓA, VĂN MINH ĐÔ THỊ TRONG CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ

Nhằm tuyên truyền, vận động Nhân dân trên địa bàn hưởng ứng thực hiện xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị; phòng Văn hóa – Thông tin thành phố  triển khai thực hiện Kế hoạch số 198/KH-UBND ngày 29/9/2021 của UBND thành phố về việc thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 20/4/2021 của Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Bắc kạn lần thứ tư, khóa VII nhiệm kỳ 2020-2025 về xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị giai đoạn 2021-2025.

Được sự chỉ đạo của UBND thành phố, phòng Văn hóa – Thông tin thành phố đã phối hợp với UBND phường Đức Xuân rà soát, lựa chọn tổ dân phố 10B thực hiện xây dựng điểm mô hình “Khu dân cư kiểu mẫu” gắn với thực hiện “Ngày chủ nhật xanh – Xây dựng khu dân cư sáng – xanh – sạch – đẹp”. Để triển khai các tiêu chí mô hình đến toàn thể Nhân dân, phòng Văn hóa – Thông tin thành phố đã huy động các Doanh nghiệp tài trợ và lắp đặt trên địa bàn tổ dân phố 40 pa nô; 01 cổng chào; 01 wifi, với tổng trị giá 16 triệu đồng.

Bà Nguyễn Thị Tâm – Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố trao thiết bị văn hóa cho tổ dân phố 10B, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn.

Ngày 03/12/2021, phòng Văn hóa – Thông tin thành phố đã phối hợp với UBND phường Đức Xuân tổ chức bàn giao thiết chế văn hóa cho tổ 10B, phường Đức Xuân quản lý và khai thác sử dụng. Qua đó, phát huy tác dụng hiệu quả của thiết bị văn hóa trong công tác tuyên truyền Nhân dân trong tổ dân phố tham gia thực hiện tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; vận động Nhân dân xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị. Mô hình tiếp tục được triển khai các bước tiếp theo vào quý I năm 2022./.

Nguyễn TâmPhòng Văn hóa và Thông tin thành phố