Đảng bộ, chính quyền xã Dương Quang tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2017

Năm 2017, Đảng bộ xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành toàn diện các nhiệm vụ và đạt kết quả quan trọng trên nhiều lĩnh vực; cơ bản thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2017. Sản xuất nông – lâm nghiệp được đẩy mạnh, trồng rừng mới vượt 13,6% kế hoạch. Lĩnh vực thương mại – dịch vụ đạt được những kết quả ban đầu. Quản lý tương đối tốt các khu quy hoạch; phối hợp tốt với các cơ quan, đơn vị liên quan trong thực hiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, giao đất cho các hộ gia đình khi thực hiện Dự án Hồ chứa nước Nặm Cắt và các công trình, dự án khác trên địa bàn. Thu ngân sách vượt 8% dự toán. Lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa được thực hiện đồng bộ; tổ chức thành công Đại hội thể dục thể thao lần thứ hai; tập trung thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; tỷ lệ hộ gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa” là 90,73%; có 70% số thôn đạt danh hiệu “Thôn văn hóa”. Tỷ lệ giải quyết đơn thư đạt 89,65%. Công tác quốc phòng – quân sự địa phương được củng cố; trật tự an toàn xã hội được giữ vững, ổn định. Công tác xây dựng Đảng, củng cố chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, hội, đoàn thể được tăng cường.

 Năm 2018, đảng bộ, chính quyền xã sẽ tiếp tục tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh; thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể vững mạnh, phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu đã đề ra.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy ghi nhận kết quả đạt được, đề nghị xã khắc phục khó khăn, tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới như: Thực hiện nghiêm túc chế độ giao ban; họp BTV, BCH; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; phối hợp chặt chẽ hơn nữa với các ban xây dựng đảng Thành ủy, các cơ quan chuyên môn của thành phố trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức mọi hoạt động, chương trình, kế hoạch công tác; bổ sung giải pháp thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh năm 2018; tiếp tục tuyên truyền phát triển hợp tác xã; quan tâm thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính; nâng cao tinh thần trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức; tăng cường đối thoại với Nhân dân; tổ chức có hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội; tập trung thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; chuẩn bị các điều kiện để lãnh đạo Nhân dân đón Tết cổ truyền an toàn, tiết kiệm; thực hiện tốt các chính sách an sinh và phúc lợi xã hội, chăm sóc người có công được chu đáo.

Tại hội nghị, 7 tập thể và 19 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng đã được Đảng bộ xã tặng Giấy khen.