Đảng bộ Phùng Chí Kiên sức bật năm mới

Năm 2021, Đảng bộ và nhân dân phường Phùng Chí Kiên đã đoàn kết, đồng lòng thực hiện quyết liệt các giải pháp và đạt được kết quả khả quan trên các lĩnh vực. Bước sang năm 2022, Đảng bộ phường tiếp tục nỗ lực phấn đấu, nhằm tạo sự đột phá trong phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao đời sống cho người dân trên địa bàn.

Trong điều kiện còn gặp nhiều khó khăn chung, nhưng Ban Chấp hành Đảng bộ phường Phùng Chí Kiên đã đoàn kết, khắc phục những khó khăn, phát huy và tận dụng tối đa các nguồn lực để lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, làm tốt công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh, hệ thống chính quyền hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Một số kết quả nổi bật trên các lĩnh vực: Kinh tế của phường duy trì đà phát triển, hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt kế hoạch.

Năm 2021, một số những hộ gia đình lấn chiếm lối thoát hiểm tại tổ 5, phường Phùng Chí Kiên tự giác tháo gỡ công trình vi phạm sau khi được cấp ủy, chính quyền địa phương tuyên tuyền, vận động.

Nổi bật, công tác thu ngân sách Nhà nước đạt 08 tỷ 061 triệu /07 tỷ 420 triệu đồng, bằng 108,6% kế hoạch; xử lý công trình xây dựng trái phép, lấn chiếm không gian hạ tầng kỹ thuật, Cụ thể, với sự vào cuộc của hệ thống chính trị địa phương, trong năm 2021 đã có 49/53 hộ, bằng 92,45% các trường hợp vi phạm tự tháo dỡ công trình vi phạm trả lại hiện trường ban đầu, 04 hộ còn lại đã cam kết tự tháo dỡ công trình vi phạm; phường  đã tích cực tuyên truyền, vận động thành công 01 hộ thực hiện bàn giao mặt bằng cho Nhà nước để xây dựng hoàn chỉnh đường và vỉa hè tại nút đường giao thông Dương Mạc Hiếu, Trần Hưng Đạo và đường Phùng Chí Kiên tồn tại gần 20 năm qua. Uỷ ban nhân dân phường Phùng Chí Kiên thường xuyên phối hợp với Đội Quản lý Trật tự đô thị thành phố kiểm tra, nhắc nhở 70 trường hợp kinh doanh, buôn bán, đặt biển hiệu, chậu hoa, cây cảnh lấn chiếm vỉa hè, bán hàng rong và các hộ sử dụng tạm thời một phần vỉa hè để tập kết vật liệu xây dựng đảm bảo vệ sinh môi trường và an toàn giao thông.

Tuy ảnh hưởng của dịch bệnh nhưng các hoạt động văn hóa văn nghệ , thể thao trên địa bàn tiếp tục được phường duy trì, triển khai linh hoạt với điều kiện thực tế tại các khu dân cư, góp phần tạo không khí phấn khởi cho nhân dân hăng hái lao động, sản xuất, thực hiện thắng lợi các phong trào do thành phố và địa phương phát động. Công tác tuyển quân đạt 8/8 công dân; công an phường làm tốt công tác an ninh trật tự xã hội trên địa bàn, đặc biệt là dịp Lễ, Tết,…Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị có nhiều tiến bộ. Đảng bộ phường đã nghiêm túc tổ chức quán triệt, triển khai học tập, thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, tạo sự đồng thuận, nhất trí cao trong hành động. Công tác vận động quần chúng, xây dựng chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể được quan tâm đúng mức; các hoạt động giám sát của HĐND, MTTQ và các tổ chức đoàn thể thực  hiện nghiêm túc, kịp thời.

Kết quả đạt được trong năm 2021 là tiền đề quan trọng cho việc hoàn thành nhiệm vụ của những năm tiếp theo. Bước sang năm mới 2022, phường Phùng Chí Kiên tiếp tục chỉ đạo chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng: Thương mại, dịch vụ, Tiểu thủ công nghiệp, Nông-Lâm nghiệp; phấn đấu thu ngân sách Nhà nước đạt 7.950.000.000đ; phấn đấu đạt 95% trở lên đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”; giảm tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều còn 1,0%; thực hiện bê tông hóa 01 tuyến đường dân sinh,…

Thông qua rất nhiều các giải pháp thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết năm 2022, Đảng bộ phường Phùng Chí Kiên tập trung  đẩy mạnh phát triển thương mại, dịch vụ, nâng cao chất lượng các loại hình dịch vụ; tạo điều kiện cho các cá nhân, tổ chức tham gia sản xuất, hoạt động kinh doanh. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án của Tỉnh, thành phố về phát triển thương mại – dịch vụ trên địa bàn giai đoạn 2017 -2020 và định hướng đến năm 2025. Quản lý ngân sách đảm bảo đúng quy định của Luật Ngân sách Nhà nước. Hàng năm,  phường tổ chức họp Hội đồng tư vấn thuế đẩy mạnh khai thác các nguồn thu; tăng cường công tác kiểm tra thuế để chống thất thu và xử lý nợ thuế. Thực hiện chi ngân sách Nhà nước hiệu quả, tiết kiệm. Thực hiện tốt Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Tuyên truyền vận động thành lập mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của cá hợp tác xã; triển khai chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất hàng hóa; hỗ trợ phát triển hợp tác xã, đổi mới các hình thức tổ chức sản xuất theo Nghị quyết số 08/2017/NQ –HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất hàng hóa tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2017 -2020. Thực hiện nghiêm Chỉ thị của Ban Thường vụ Thành ủy về  tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý đô thị, đất đai. Trong đó, chú trọng nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các công trình, dự án bảo đảm tiến độ; tập trung tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn trong lĩnh vực này.

Bên cạnh các giải pháp trọng tâm trong lĩnh vực văn hóa -xã hội, y tế, phường Phùng Chí Kiên tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức trong cải cách thủ tục hành chính. Thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính( viết tắt là CCHC) gắn với trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan, đơn vị. Tiếp tục đổi mới lề lối làm việc, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm thực thi nhiệm vụ của cán bộ, công chức trong cơ quan. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý hồ sơ công việc, giải quyết thủ tục hành chính (viết tắt là TTHC). Nâng cao chất lượng hoạt động của cơ chế “một cửa”, “Một cửa liên thông”; tạo mọi điều kện thuận lợi cho tổ chức, người dân trong giao dịch, thực hiện các TTHC. Tăng cường công tác tuyên truyền về việc giải quyết TTHC qua dịch vụ công trực tuyến mức độ cao và dịch vụ bưu chính công ích, cách thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia và Cổng dịch vụ công của tỉnh Bắc Kạn để người dân, doanh nghiệp biết và sử dụng…

Ngay từ những ngày đầu xuân Nhâm Dần 2022, tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, sáng tạo, linh hoạt của Đảng bộ phường Phùng Chí Kiên, cùng với sự đồng lòng, quyết tâm của Nhân dân các dân tộc trên địa bàn phường sẽ đạt được những kết quả quan trọng, tạo bước đột phá về mọi mặt, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân./.

Triệu Biển