Đảng bộ phường Nguyễn Thị Minh Khai tổ chức đợt sinh hoạt “tự kiểm điểm, tự soi, tự sửa”

Tại hội nghị, các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư, ủy viên Ban Thường vụ, ban chấp hành đảng ủy và trưởng các ngành, đoàn thể, tổ chức Hội của phường đã trình bày bản “tự kiểm điểm, tự soi, tự sửa” của bản thân trong quá trình công tác từ ngày 01/01/2010 đến nay 23/10/2018 một cách nghiêm túc, tự giác, trung thực, cầu thị. Việc kiểm điểm theo 4 nhóm nội dung như: Nhận diện các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, các loại “bệnh” của chủ nghĩa cá nhân; những hạn chế, khuyết điểm trong thực hiện cần, kiệm, liêm chính; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, những tồn tại của cơ quan, đơn vị, địa phương… có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến trách nhiệm cá nhân để phát huy ưu điểm; tự điều chỉnh khiếm khuyết; tự sửa, tự gột rửa, khắc phục những điều chưa tốt, những mặt còn hạn chế và đề ra giải pháp, lộ trình, kế hoạch tự sửa cho phù hợp.

Với tinh thần dân chủ, xây dựng, Ban chấp hành đảng ủy phường đã thẳng thắn đóng góp ý kiến, gợi ý, yêu cầu từng cá thuộc diện tự kiểm điểm bổ sung những hạn chế, khuyết điểm và hoàn thiện bản tự kiểm điểm, báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy để thực hiện các bước tiếp theo

Đợt kiểm điểm nhằm thực hiện các kế hoạch của Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy phường có liên quan, góp phần siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong Đảng; phát huy tính tiền phong gương mẫu, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của mỗi đảng viên, đặc biệt là người đứng đầu; khắc phục tình trạng tự phê bình và phê bình, sửa chữa sai lầm, khuyết điểm mang tính hình thức; tăng cường quản lý, giám sát cán bộ, đảng viên để kịp thời phát hiện, ngăn chặn từ đầu các sai phạm, khuyết điểm; góp phần giải quyết kịp thời những hạn chế, yếu kém; đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh của địa phương, đơn vị; tạo chuyển biến tích cực, rõ nét trong công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng và học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh./.

./.