Đảng bộ phường Nguyễn Thị Minh Khai tổ chức học tập, quán triệt Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Tại Hội nghị, đồng chí Vũ Văn Toàn – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường đã truyền đạt nội dung cốt lõi và những điểm mới của Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 Bộ Chính trị với 08 nội dung chủ yếu. So với các Chỉ thị trước đây của Trung ương về học tập và làm theo Bác, Chỉ thị số 05-CT/TW có nội dung rộng lớn và phong phú hơn, yêu cầu cao hơn, không chỉ học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác, mà còn bao hàm cả nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tạo động lực mới trong việc đổi mới phong cách, tác phong công tác của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cấp, các ngành trong nhiệm kỳ mới. Các cấp ủy Đảng, chính quyền, tổ chức chính trị – xã hội và cán bộ đảng viên phải kịp thời nắm bắt những nội dung cơ bản của Chỉ thị, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong Đảng, trong hệ thống chính trị và nhân dân; tổ chức học tập, quán triệt và tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên, liên tục và có hệ thống bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động; đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết của cấp ủy và nội dung sinh hoạt thường xuyên của Chi bộ; lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ việc triển khai thực hiện theo phương châm trên trước, dưới sau; học đi đôi với làm theo bằng những hành động và việc làm cụ thể.

 

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Kết luận Hội nghị đồng chí Hoàng Hoa Sơn – Bí thư Đảng ủy phường đề nghị các chi bộ cần triển khai Chương trình hành động, học tập Chỉ thị 05/CT-TW đến từng cán bộ, đảng viên; gắn với trách nhiệm người đứng đầu; đẩy mạnh học tập gắn với làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh một cách thiết thực. Mỗi đảng viên tự đọc, tự tìm hiểu xây dựng chương trình hành động, tự giác học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, báo cáo kết quả làm theo với cấp ủy hoặc chi bộ cơ quan mình công tác.