Đảng bộ Thành phố Bắc Kạn: Khai mạc cuộc thi thuyết trình thực hiện Nghị quyết của Đảng

Tham gia cuộc thi có 12 đội thi đến từ 8 Đảng bộ cơ sở và 4 chi bộ trực thuộc Thành ủy. Các đội đã trải qua 03 phần thi: Thuyết trình, thi kiến thức (trả lời câu hỏi) và phần thi kỹ năng (tiểu phẩm)

 Hội thi góp phần tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động về vai trò của mỗi cấp ủy và người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đề ra. Đồng thời, thông qua cuộc thi để mỗi cấp ủy và cá nhân đảng viên thể hiện năng lực cụ thể hóa Nghị quyết thông qua việc xây dựng chương trình hành động hoặc kế hoạch để tổ chức thực hiện Nghị quyết; xác định rõ hơn thẩm quyền, trách nhiệm của mọi cấp ủy trong chỉ đạo thực hiện cải cách hành chính và sửa đổi lề lối làm việc theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh./.