Đảng ủy Ban Chỉ huy Quân sự thành phố triển khai nhiệm vụ quý II

Trong quý I, Ban CHQS thành phố đã kịp thời tham mưu cho Thành ủy, UBND thành phố các nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ Quốc phòng – Quân sự, chỉ thị diễn tập khu vực phòng thủ thành phố năm 2016. Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, phối hợp giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Công tác tuyển chọn công dân lên đường nhập ngũ năm 2016 đạt 100% chỉ tiêu giao, đảm bảo chất lượng tốt, mở 3 lớp tập huấn cán bộ dân quân tự vệ bảo đảm an toàn, kết quả đều đạt khá.

 Kết luận tại hội nghị đồng chí Triệu Đức Lân – ủy viên BTV tỉnh, Bí thư thành ủy, Bí thư Đảng ủy quân sự  đề nghị Ban CHQS thành phố cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng – quân sự địa phương. Tham mưu cho Thành ủy, UBND thành phố ban hành các chỉ thị, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ quốc phòng địa phương năm 2016. Đặc biệt trong thời gian diễn ra bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp; chuẩn bị tốt cơ sở vật chất phục vụ diễn tập khu vực phòng thủ thành phố năm 2016. Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ an ninh, an toàn tuyệt đối tại địa phương./.