Đảng ủy Ban CHQS thành phố triển khai nhiệm vụ quý III

Trong quý II Ban CHQS thành phố đã kịp thời tham mưu cho thành ủy, UBND thành phố các nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ Quốc phòng – Quân sự, chỉ thị diễn tập khu vực phòng thủ thành phố năm 2016. Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, phối hợp giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn trong dịp bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp. Công tác huấn luyện lực lượng thường trực đúng, đủ nội dung, hiện nay 13/13 đơn vị DQTV huấn luyện xong chương trình năm 2016, bảo đảm an toàn, kết quả chung đều đạt khá. Xây dựng kế hoạch triển khai xét duyệt hồ sơ chính sách theo Quyết định số 49 của thủ tướng về chế độ chính sách đối với công dân hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống pháp, chống mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc.

Kết luận tại hội nghị đồng chí Triệu Đức Lân ủy viên BTV tỉnh ủy, Bí thư thành ủy, chủ tịch HĐND thành phố, Bí thư Đảng ủy quân sự  đề nghị Ban CHQS thành phố cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng-  quân sự địa phương. Tham mưu cho thành ủy, UBND thành phố ban hành các Chỉ thị, Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ quốc phòng địa phương trong 6 tháng cuối năm 2016. Thực hiện tốt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phong trào thi đua 200 ngày đêm lao động, sáng tạo thiết thực lập thành tích chào mừng 20 năm ngày tái lập thành lập tỉnh Bắc Kạn. Làm tốt công tác chính sách đền ơn đáp nghĩa 27/7. Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ an ninh, an toàn tuyệt đối tại địa phương./.