Đảng ủy Phường Phùng Chí Kiên kiểm điểm giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ phường lần thứ VII, nhiệm kỳ 2015-2020

Sau nửa nhiệm kỳ triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ phường  lần thứ VII, Cùng với sự quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ của Thành ủy, UBND thành phố , các phòng ban ngành của thành phố, đặc biệt là tinh thần đoàn kết sự đồng thuận, nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn của toàn hệ thống chính trị , Đảng bộ và nhân dân phường Phùng Chí Kiên  đã cơ bản hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ theo tiến độ kế hoạch đề ra, hầu hết các chỉ tiêu kinh tế – xã hội đều đạt và vượt kế hoạch.

 Kinh tế của phường tiếp tục giữ được nhịp độ tăng trưởng; cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng và ngày càng rõ nét; nhiều chỉ tiêu kinh tế – xã hội đều đạt và vượt kế hoạch, cụ thể: Các hoạt động thương mại – dịch vụ trên địa bàn phường ổn định và phát triển. Tổng số hộ Thương mại – Dịch vụ hiện có 205 hộ (tăng 14 hộ so với năm 2015). Trong đó kinh doanh thương mại – Dịch vụ chiếm  72 %,  Tiểu thủ công nghiệp chiếm 24 %, nông – Lâm nghiệp chiếm 4%. Việc thực hiện chăn nuôi gia súc, gia cầm hàng năm đều đạt và vượt kế hoạch .Công tác thu ngân sách hàng năm đều vượt chỉ tiêu được giao. Toàn phường hiện nay có 23 hộ nghèo, bằng 1,4% , đã vượt so với chỉ tiêu Nghị quyết đề ra.

Bên cạnh những kết quả nổi bật đã đạt được, trong quá trình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường cũng gặp không ít những khó khăn. Tiến độ thực hiện một số mục tiêu do Đại hội Đảng bộ phường đề ra còn chậm. Trong lĩnh vực Nông – Lâm nghiệp, việc thực hiện Đề án chuyển đổi cơ cấu cây trồng nâng cao giá trị thu nhập trên 1 đơn vị diện tích canh tác, Đề án phát triển đàn Trâu bò, đàn lợn nái không đạt kế hoạch do diện tích đất sản xuất nông nghiệp của phường còn ít lại manh mún, nhỏ lẻ, việc phát triển chăn nuôi của phường gặp khó khăn về diện tích chăn thả và gây ô nhiễm môi trường.Sản xuất Tiểu thủ công nghiệp tuy có bước phát triển nhưng giá trị sản lượng còn thấp, các cơ sở sản xuất hầu hết có qui mô nhỏ, chưa đủ sức vươn ra thị trường bên ngoài. Công tác xây dựng cơ sở vật chất cho Trường Tiểu học phấn đấu đạt chuẩn Quốc gia mức độ II khó thực hiện , do diện tích của trường hẹp không bố trí đủ phòng học và phòng chức năng. Chưa hạn chế được số người sinh con thứ 3 trở lên, số người nghiện ma túy chưa giảm, tình trạng lây nhiễm HIV/AIDS ngày càng tăng.

          Với tinh thần dân chủ, thẳng thắn, các đại biểu cũng đã thảo luận, đóng góp ý kiến để bổ sung giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả hơn nữa các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường đã đề ra. Trong đó, các chỉ tiêu còn đạt thấp sẽ được tập trung quan tâm để phấn đấu đạt và vượt kế hoạch đề ra.