Đảng uỷ Quân sự thành phố Bắc Kạn ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2019

Năm 2018, Đảng ủy quân sự thành phố đã quán triệt sâu sắc các Chỉ thị, Nghị quyết, hướng dẫn của cấp trên; bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, chủ động, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng vũ trang thành phố triển khai thực hiện, hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ, có nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt. Nổi bật là công tác thực hiện chức năng tham mưu, phối hợp hiệp đồng chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương và chính sách hậu phương quân đội; công tác thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu hộ cứu nạn. Tình hình tư tưởng cán bộ, chiến sỹ ổn định, luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ được giao; cơ quan đơn vị an toàn tuyệt đối.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Triệu Đức Lân cơ bản nhất trí với bản dự thảo nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2019 của Đảng ủy Quân sự thành phố; đồng thời dự đoán về tình hình năm 2019 của thành phố, đồng chí nhấn mạnh Đảng bộ quân sự thành phố cần phát huy những kết quả đạt được, chủ động tham mưu giúp Thành ủy, UBND thành phố lãnh đạo, chỉ đạo triển khai có hiệu quả công tác quân sự địa phương. Trong đó, cần tập trung công tác giáo dục chính trị, huấn  luyện, diễn tập, hội thi, hội thao, bảo đảm 100%  chỉ tiêu tuyển quân, thực hiện tốt việc phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng; nâng cao trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang thành phố, góp phần xây dựng Đảng ủy trong sạch vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện. Đặc biệt, cần nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động của lực lượng thường trực đấu tranh chống các quan điểm sai trái, chống các thế lực thù địch…