Đảng ủy Quân sự thành phố ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018

6 tháng đầu năm 2018, Đảng ủy Quân sự thành phố Bắc Kạn đã quán triệt tốt tình hình nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện về công tác tham mưu cho Thành ủy, HĐND – UBND thành phố triển khai có hiệu quả nhiệm vụ công tác QP – QS. Hoàn thành 100% kế hoạch tuyển quân, động viên quân nhân dự bị và bồi dưỡng kiến thức QP – AN cho các đối tượng. Đồng thời, Đảng ủy tổ chức củng cố xây dựng lực lượng và huấn luyện dân quân bảo đảm nội dung chương trình đạt kết quả khá. Tập trung xây dựng LLVT vững mạnh về chính trị tư tưởng, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao, xây dựng cơ quan đơn vị vững mạnh toàn diện, an toàn và xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh.

Bên cạnh đó, Đảng ủy Quân sự thành phố còn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan chính trị bám sát chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn của cấp trên, chủ động tham mưu cho Đảng ủy ra Nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương; thường xuyên duy trì nghiêm nền nếp chế độ, nguyên tắc sinh hoạt đảng; thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, từ đó không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện.

Phát biểu tại hội nghị Đồng chí Triệu Đức Lân, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, Bí thư Đảng ủy Quân sự thành phố Bắc Kạn đề nghị từ nay đến cuối năm 2018 cần tiếp tục nắm tình hình, xác định rõ những tác động đến hoạt động quân sự – quốc phòng địa phương để có biện pháp đảm bảo ổn định tình hình an ninh chính trị – trật tự toàn xã hội; làm tốt công tác diễn tập chiến đấu phòng thủ; tập trung rà soát đội ngũ cán bộ cơ sở, có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện nâng cao kỹ năng tác chiến, tư tưởng chính trị; thực hiện tốt các khâu, các bước trong công tác tuyển quân; phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị để giải quyết tốt chính sách xã hội, chính sách hậu phương quân đội; đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh…