Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về ngày bầu cử

Xác định tuyên truyền là một trong những hoạt động trọng tâm của công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, thời gian qua, các địa phương, đơn vị trên toàn thành phố đã tích cực tuyên truyền các nội dung liên quan đến công tác bầu cử tới mọi tầng lớp nhân dân bằng nhiều hình thức.

Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông thành phố thường xuyên kết hợp tuyên truyền về bầu cử và phòng, chống dịch COVID 19

Đều đặn hàng ngày, cán bộ Trung tâm Văn hóa thể thao và Truyền thông thành phố lại lái xe loa lưu động tuyên truyền bầu cử quanh địa bàn thành phố Bắc Kạn. Với nội dung tuyên truyền đã được Uỷ ban bầu cử thành phố Bắc Kạn biên soạn và đưa về các xã, phường tuyên truyền trực tiếp qua loa kéo đã giúp cử tri trên địa bàn phường tiếp nhận thông tin về ngày bầu cử đầy đủ hơn.

Ông Ngô Quang Tú, Giám đốc Trung tâm Văn hóa thể thao và Truyền thông cho biết: “ Công tác tuyên truyền bầu cử bằng nhiều hình thức được thực hiện từ ngày 7/5 đến ngày bầu cử 23/5; tổ chức đưa thông tin về cơ sở tuyên truyền công tác bầu cử và phòng chống dịch COVID 19. Bà con cử tri chấp hành nghiêm việc phòng, chống dịch COVID 19 và ủng hộ cho cuộc bầu cử để chọn ra người tài giỏi, có đức”.

Thời điểm này, công tác niêm yết danh sách ứng cử viên ĐBQH và đại biểu HĐND, danh sách cử tri cũng được các tổ bầu cử trên địa bàn thành phố  triển khai nhanh chóng. Cơ bản các khu vực bố trí niêm yết danh sách đã hoàn tất, đảm bảo khuôn viên sạch, đẹp, dễ nhìn, danh sách đúng, đủ. Qua đây, cử tri khi đến theo dõi danh sách cũng sẽ hiểu rõ về từng ứng cử viên cũng như quyền lợi và nghĩa vụ của mình trong ngày bầu cử tới. Thành phố Bắc Kạn có tổng số 31.633 cử tri đi bầu, do vậy, công tác tuyên truyền cho cử tri được UBND thành phố Bắc Kạn đặc biệt quan tâm. Từ công tác niêm yết danh sách cử tri, tuyên truyền qua pano, biểu ngữ, xe loa lưu động, tổ chức hội diễn văn nghệ… được các phường, xã triển khai thường xuyên, liên tục.

Trực tiếp niêm yết danh sach ứng cử viên và cử tri trên địa bàn phường, ông Phạm Xuân Chiến  – Tổ trưởng Tổ dân phố số 2, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn chia sẻ: “Thông qua các buổi sinh hoạt của chi bộ, họp tổ dân phố, Nhân dân trong tổ được nghe tuyên truyền về quyền và nghĩa vụ của cử tri với công tác bầu cử, từ đó bà con trong tổ đều hiểu rõ vai trò, trách nhiệm của mình để ngày bầu cử tới sáng suốt, lựa chọn ra những người tiêu biểu nhất trở thành đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 -2026”.

Nhận thức đầy đủ tầm quan trọng cũng như ý nghĩa của cuộc bầu cử, Đảng bộ, chính quyền thành phố Bắc Kạn xác định rõ trách nhiệm, triển khai công tác đúng kế hoạch, tiến độ đề ra. Việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 sẽ giúp cử tri thực hiện đầy đủ quyền làm chủ của mình thông qua lá phiếu để lựa chọn, bầu ra những đại biểu xứng đáng.

Minh Cường