Đẩy mạnh thực hiện công tác cấp Căn cước công dân

Xem chi tiết tại đây:Công văn số 454 của UBND thành phố Bắc Kạn về việc đẩy mạnh thực hiện công tác cấp Căn cước công dân

Nguồn:Văn phòng HDND – UBND TP Bắc Kạn