Đẩy mạnh tuyên truyền an toàn giao thông cho hội viên nông dân

Ngay từ đầu năm, Hội Nông dân thành phố đã chủ động xây dựng kế hoạch vận động toàn dân tham gia bảo đảm trật tự ATGT gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”. Công tác tuyên truyền về ATGT được triển khai sâu rộng trong hệ thống các cấp Hội Nông dân từ thành phố đến cơ sở, nhất là chi Hội Nông dân ở khu dân cư. Trong năm 2015, Hội Nông dân Thành phố đã phối hợp với Ban ATGT Thành phố tổ chức được 3 lớp tuyên truyền với 90 cán bộ, hội viên tham dự. Qua các buổi tuyên truyền hội viên được cung cấp những kiến thức về: Luật Giao thông đường bộ và các văn bản dưới luật; Nghị định số 171/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt; hành lang an toàn giao thông; văn hóa giao thông.

Có thể nói rằng, qua các lớp tuyên truyền đã góp phần đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho cán bộ, hội viên, nông dân và gia đình nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành các quy định khi tham gia giao thông, trang bị mũ bảo hiểm đạt chất lượng, giấy tờ liên quan khi điều khiển phương tiện theo quy định của pháp luật… Qua đó, góp phần giảm thiểu vi phạm và tai nạn giao thông, giữ gìn trật tự an toàn giao thông trên địa bàn, xây dựng ý thức văn hoá giao thông của người nông dân Thành phố./.