Đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án khu dân cư thương mại và chợ Nguyễn Thị Minh Khai

Dự án khu dân cư thương mại và Chợ Nguyễn Thị  Minh Khai được UBND Tỉnh Bắc Kan phê duyệt Quyết định chủ trương đầu tư tại Quyết định số 05/QĐ-UBND ngày 5/1/2017. Vị trí thu hồi đất là tổ Khuổi Thuổm phường Huyền Tụng và tổ 6,7,8 phường Nguyễn Thị Minh Khai. Tuy nhiên đến nay việc triển khai thực hiện dự án đang bị chậm so với kế hoạch do vướng mắc trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng. Theo thống kê có tổng số 75 hộ gia đình và cá nhân có tài sản nằm trong phạm vi bị thu hồi để giải phóng mặt bằng. Công tác thống kê kiểm đếm đã  thực hiện được 90%, còn một số hộ dân chưa phối hợp thống kê. 

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp đồng chí chủ tịch UBND Thành phố  yêu cầu về vấn đề nguồn gốc chứng nhận quyền sử dụng đất phòng chuyên môn cần phải có đầy đủ giấy tờ chứng minh, các đơn vị phòng ban liên quan cần tích cực tham mưu cho lãnh đạo UBND thành phố trong việc giải quyết các vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện dự án. Cần thiết có thể tổ chức đối thoại trực tiếp với người dân. Hai phường Huyền Tụng và phường Nguyễn Thị Minh Khai cần chủ động nắm tình hình và tham mưu cho cấp ủy chính quyền về công tác tuyên truyền vận động người dân về chủ trương thực hiện dự án cũng như các chế độ chính sách liên quan đến bồi thường giải phóng mặt bằng để đảm bảo tiến độ thực hiện dự án theo kế hoạch./.