Đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng covid-19 trong tháng 4.