Đề cương tuyên truyền Festival Huế 2016

“Đề cương tuyên truyền Festival Huế 2016” do Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Tỉnh ủy Thừa Thiên-Huế biên soạn để phục vụ công tác tuyên truyền.

Đề cương truyên truyền Festival Huế 2016.pdf