Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Chi bộ Chí Kiên do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy biên soạn

Xem nội dung chi tiết tại đây:ĐỀ-CƯƠNG-TUYÊN-TRUYỀN-CHI-BỘ-CHÍ-KIÊN