Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thàng lập Hội Nông dân Việt Nam (14.10.1930- 14.10.2020).

Xem chi tiết tại đây: Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14.10.1930- 14.10.2020).