Di tích Khu nhà Công sứ Pháp

Khu nhà Công sứ Pháp là địa điểm thực dân Pháp đặt trụ sở Công sứ để cai trị Nhân dân Bắc Kạn từ năm 1891 đến năm 1945.

Tháng 7 năm 1901, toàn quyền Đông dương – P.DUME đã ra Quyết định thành lập tỉnh Bắc Kạn, đây là nơi trung tâm hành chính, kinh tế, quân sự của tỉnh Bắc Kạn. Bộ máy cai trị của thực dân Pháp đều đóng ở đây.

Đồi Chánh Sứ xưa nay nhân dân quen gọi là Đồi thông, nơi đây bọn thực dân Pháp đã xây dựng nhà ở và làm việc cho hệ thống chính quyền nhà nước Pháp. Trong đó đứng đầu là Chánh Sứ, phó Chánh Sử rồi các giám binh…v.v. Khi Nhật đảo chính Pháp, bọn chỉ huy đã hoảng sợ bỏ chạy khỏi Bắc Kạn. Do trải qua thời gian dài không được bảo vệ, sử dụng nên di tích đã xuống cấp, hiện nay dấu vết còn lại của di tích chòi canh. Trên khu đất này hiện nay là trụ sở Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn.

Ngày 16/1/2001 Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ra quyết định số 34/QĐ-UB công nhận và xếp hạng di tích Nhà Công Sứ Pháp, Tổ 1A phường Phùng Chi Kiên, thị xã Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn là di tích lịch sử cấp tỉnh.

Theo Cuốn “Di tích Lịch sử – Văn hóa danh lam thắng cảnh tỉnh Bắc Kạn” năm 2013