Diễn đàn Công an lắng nghe ý kiến nhân dân

Tại diễn đàn, người dân mong muốn đội ngũ công an thật sự trong sạch, vững mạnh về chính trị, tổ chức, nâng cao tinh thần, ý chí tấn công tội phạm, thái độ phục vụ nhân dân chân thành, đúng mực. Từ đó từng bước nâng cao khả năng nắm bắt nghiệp vụ, pháp luật và công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong triển khai nhiệm vụ nhằm bảo đảm tình hình an ninh trật tự ở cơ sở. Công an phải thật sự gần dân, lắng nghe ý kiến nhân dân và phục vụ nhân dân tận tình, chu đáo. Một số ý kiến đề cập những vấn đề bức xúc hiện nay trên địa bàn như tệ nạn xã hội diễn biến phức tạp; Tình trạng trộm cắp, gây rối trật tự vẫn còn diễn ra; Cần đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc cho phù hợp và thiết thực với nhân dân…

    Buổi diễn đàn nhằm tạo mối quan hệ giữa quần chúng nhân dân với lực lượng Công an nhân dân, làm cho mỗi cán bộ chiến sỹ Công an nhân dân nâng cao ý thức rèn luyện phấm chất đạo đức, năng lực chuyên môn, nhất là tinh thần trách nhiệm trước công việc trước nhân dân. Diễn đàn còn giúp xây dựng hình ảnh người chiến sỹ Công an trung thành, tận tụy, xây dựng lực lượng công an trong sạch vững mạnh, thực sự là của dân, do dân, vì nhân dân phục vụ./.