Điều chỉnh thời gian cách ly y tế cho các trường hợp F1, hướng dẫn xét nghiệm, quản lý và điều trị người bệnh COVID-19

Xem chi tiết tại đây:Công văn số 4767/UBND-VXVN ngày 27/7/2021 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc điều chỉnh thời gian cách ly y tế cho các trường hợp F1, hướng dẫn xét nghiệm, quản lý và điều trị người bệnh COVID-19.

Nguồn: UBND tỉnh Bắc Kạn