Điều chỉnh và chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH theo mức hưởng mới

BBK – Từ ngày 01/7/2024, Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Kạn đã điều chỉnh và chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH theo Nghị định số 73/2024/NĐ-CP và Nghị định số 75/2024/NĐ-CP của Chính phủ cho hơn 11.000 người hưởng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

z5595159503277_720a7686b79b1dd6b6c047f5180b4348.jpg
Chi trả trực tiếp lương hưu và trợ cấp BHXH tại TP. Bắc Kạn.

Theo đó, những người hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hằng tháng trước ngày 01/7/2024 được điều chỉnh và chi trả cụ thể: Tăng thêm 15% trên mức lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng của tháng 06/2024 đối với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng trước ngày 01/07/2024 (không bao gồm đối tượng hưởng trợ cấp tuất hằng tháng từ sau ngày 01/01/1995 và người hưởng trợ cấp phục vụ tai nạn lao động).

Người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hằng tháng trước ngày 01/01/1995 (không bao gồm đối tượng hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng, người đang hưởng trợ cấp tuất hằng tháng trước ngày 01/01/1995). Sau khi điều chỉnh tăng thêm 15% trên mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, và trợ cấp hằng tháng của tháng 6 năm 2024, có mức hưởng thấp hơn 3,5 triệu đồng/tháng thì được điều chỉnh tăng thêm.

Cụ thể: Tăng thêm 300.000 đồng/người/tháng đối với những người có mức hưởng dưới 3,2 triệu đồng/người/tháng. Tăng lên bằng 3,5 triệu đồng/người/tháng đối với những người có mức hưởng từ 3,2 triệu đồng/người/tháng đến dưới 3,5 triệu đồng/người/tháng. Tăng thêm 30% trên mức trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng của tháng 6 năm 2024 đối với người hưởng trợ cấp tuất hằng tháng từ sau ngày 01/01/1995 và người hưởng trợ cấp phục vụ tai nạn lao động.

Tính đến 10h ngày 2/7/2024, BHXH tỉnh đã phối hợp với Bưu điện tỉnh thực hiện chi trả xong đến toàn bộ người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH qua tài khoản cá nhân (3.952 người), chiếm 35,89% tổng số người hưởng toàn tỉnh, với số tiền trên 28 tỷ đồng./.