ĐIỀU LỆ Giải vô địch Bóng bàn các nhóm tuổi tỉnh Bắc Kạn năm 2023 

Xem nội dung chi tiết tại đây : Điều lệ Giải vô địch Bóng bàn các nhóm tuổi tỉnh Bắc Kạn năm 2023 

Nguồn: Sở VHTT&DL