Định hướng tuyên truyền kỷ niệm 25 năm Ngày tái lập tỉnh Bắc Kạn (01/01/1997 – 01/01/2022)

Xem chi tiết tại đây:Định hướng tuyên truyền kỷ niệm 25 năm Ngày tái lập tỉnh Bắc Kạn (01/01/1997 – 01/01/2022)

Nguồn: Ban Tuyên giáo Thành ủy 

Trả lời ý kiến

Please enter your comment!
Xin hãy nhập tên