Đoàn công tác tỉnh Bắc Kạn kiểm tra công tác bầu cử tại phường Phùng Chí Kiên, xã Nông Thượng

Sáng ngày 22/3, Đồng chí Phạm Duy Hưng – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn làm Trưởng đoàn cùng đoàn công tác có buổi kiểm tra, giám sát công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại xã Nông Thượng và phường Phùng Chí Kiên (thành phố Bắc Kạn).

Đoàn công tác tỉnh Bắc Kạn làm việc tại phường Phùng Chí Kiên

Với 11 nội dung kiểm tra, giám sát các xã, phường đã báo cáo kết quả triển khai, thực hiện và một số khó khăn, vướng mắc với Đoàn công tác tỉnh Bắc Kạn. Theo báo cáo của UBBC phường Phùng Chí Kiên nêu:  Phường đã ban hành các văn bản về công tác bầu cử theo quy định; Giới thiệu nhân sự ứng cử đại biểu HĐND thành phố Bắc Kạn; đại biểu HĐND phường Phùng Chí Kiên đúng, đủ cơ cấu, số lượng, thành phần; Phường đã thực hiện hiệp thương lần 1, lần 2 theo quy định. Phường công bố danh sách 05 đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu ở mỗi đơn vị  bầu cử; Tiếp nhận, hoàn thiện hồ sơ đại biểu HĐND các cấp đúng thời gian đề ra. Số đại biểu ứng cử đại biểu HĐND phường Phùng Chí Kiên sau hiệp thương lần hai đã thực hiện lập danh sách sơ bộ là 37 người. Sau hiệp thương lần ba còn 34 người đưa vào danh sách bầu.

Theo báo cáo của Ủy ban bầu cử xã Nông Thượng: việc thực hiện các bước chuẩn bị cho công tác bầu cử được triển khai thực hiện đúng quy định, hướng dẫn của cấp trên về cơ cấu, thành phần và việc phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2021-2026. Công bố số lượng đại biểu HĐND xã Nông Thượng khóa XX nhiệm kỳ 2021 – 2026 được bầu là 21 người. Đến nay đã thực hiện xong hiệp thương lần 1, lần 2 theo đúng thời gian, quy định.

Theo gợi ý của Đoàn kiểm tra tỉnh Bắc Kạn, các thành viên UBBC phường Phùng Chí Kiên, xã Nông Thượng chủ động trao đổi, làm rõ một số nội dung liên quan đến công tác bầu cử đại biểu Quốc Hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Một số vướng mắc của cơ sở được các thành viên trong đoàn công tác trực tiếp giải đáp, hướng dẫn cụ thể để các đơn vị bổ sung, điều chỉnh cho phù hợp.

Kết luận buổi làm việc, Đoàn kiểm tra tỉnh Bắc Kạn đánh giá, ghi nhận kết quả chuẩn bị và các bước tiến hành trong kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 -2026 của hai đơn vị, cơ bản triển khai  đúng theo quy định, trình tự các bước, thời gian quy định. Tuy nhiên, qua kiểm tra, giám sát trực tiếp hệ thống hồ sơ  lưu trữ các tài liệu liên quan đến công tác bầu cử, hồ sơ ứng cử viên…cho thấy, các xã, phường tiếp tục rà soát, bổ sung, hoàn thiện đúng, đủ các văn bản đảm bảo thể thức văn bản và đơn vị ban hành theo các văn bản, hướng dẫn của cấp trên ( cách ghi Biên bản, ban hành Quyết định, Kế hoạch phát động thi đua, …); Việc lấy ý kiến cử tri nơi cư trú cho đại biểu các cấp, Lập danh sách cử tri, kinh phí bầu cử…theo nhiệm vụ được phân công các thành viên tiếp tục chủ động phối hợp, bám sát các tài liệu hướng dẫn của Ban chỉ đạo, UBBC các cấp để công tác bầu cử của địa phương thực hiện tốt theo kế hoạch đề ra./.

Triệu Biển