Đoàn công tác Tổng cục Dân số KHHGĐ làm việc tại thành phố Bắc Kạn

0
57

Sáng ngày 12/11, Đoàn công tác Tổng Dân số – KHHGĐ do đồng chí Phạm Vũ Hoàng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Dân số – KHHGĐ, Bộ y tế làm Trưởng đoàn có buổi làm việc tại thành phố Bắc Kạn về công tác dân số Kế hoạch hóa gia đình. Cùng làm việc có đại diện lãnh đạo Sở y tế, Chi cục Dân số tỉnh, Trung tâm y tế thành phố, các thành viên Ban chỉ đạo công tác CSSKND thành phố và cán bộ Trạm y tế 08  xã, phường.  

Toàn cảnh buổi làm việc

Tại buổi làm việc, Thành phố Bắc Kạn báo cáo nhanh với Đoàn công tác Tổng cục Dân số KHHGĐ, Bộ Y  tế các nội dung chính gồm: Kết quả triển khai, thể chế hóa chỉ đạo các văn bản của địa phương về công tác dân số theo tình hình mới theo Nghị quyết 21 – NQ/ TW ngày 15/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương tại Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trương khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới; Kết quả thực hiện công tác 10 tháng đầu năm và nhiệm vụ, phương hướng trọng tâm năm 2020; hoạt động tổ chức, củng cố tổ chức bộ máy làm công tác dân số; Khó khăn, thách thức về công tác dân số tại thành phố Bắc Kạn và giải pháp khắc phục.

Theo báo cáo nêu: thành phố Bắc Kạn có tổng số 11.275 hộ với tổng số dân là 45.533 người. Trong 10 tháng đầu năm 2020, công tác dân số thường xuyên được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp. Sự hướng dẫn thường xuyên về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở y tế, trực tiếp là Chi cục dân số – KHHGĐ tỉnh Bắc Kạn. Sự hưởng ứng tích cực của cán bộ và nhân dân trên địa bàn thành phố với việc thực hiện các đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực Dân số – KHHGĐ.

Tính đến 30/10/2020, có tổng số 427 trẻ sinh ra sống, trong đó 214 trẻ nam, 213 trẻ nữ; có 34 trẻ sinh ra là con thứ ba, chiếm 7,96% trong tổng số sinh;Tổng số người mới sử dụng và duy trì các biện pháp tránh thai hiện đại là 1.643/3.268 chỉ tiêu được giao, đạt tỷ lệ 50,3% kế hoạch năm 2020. Thành phố đã chủ động thực hiện các hoạt động, chương trình, đề án như: công tác truyền thông, chương trình Tầm soát chẩn đoán trước sinh và sơ sinh; Đề án kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh; Đề án “ Tăng cường tư vấn và cung cấp  dịch vụ Dân số – KHHGĐ cho vị thành niên/ thanh niên”; Đề án chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi; Hoạt động tư vấn sức khỏe tiền hôn nhân, …

Qua thăm nắm tình hình thực tế, trao đổi, thảo luận về khó khăn của thành phố Bắc Kạn, các thành viên trong Đoàn công tác cung cấp thêm một số thông tin liên quan đến hoạt động Dân số – KHHGĐ, nhất là các văn bản hướng dẫn của Bộ Y tế. Đề nghị địa phương cung cấp, bổ sung thêm số liệu để phản ánh rõ nét hơn về kết quả thực hiện các hoạt động, chương trình, đề án đang thực hiện trong năm 2020.

Cơ bản nhất trí với nội dung làm việc với Đoàn công tác Tổng cục Dân số KHHGĐ, Bộ Y tế, một số đại biểu thành phố Bắc Kạn báo cáo, khó khăn lớn nhất hiện nay của địa phương trong thực hiện công tác Dân số -KHHGĐ là thiếu nguồn nhân lực thực hiện nhiệm vụ chuyên môn tại các Trạm y tế xã, phường;  Đội ngũ công tác viên dân số phần lớn đã nghỉ hoạt động do không còn được chi trả thù lao hàng tháng ( hiện tại thành phố Bắc Kạn có 92/117 công tác viên dân số nghỉ không hoạt động); kinh phí cho hoạt động Dân số – KHHGD chưa đáp ứng được yêu cầu của công tác chuyên môn nên ảnh hưởng không nhỏ đến việc triển khai các hoạt động tại cơ sở.

Qua 10 ý kiến bổ sung của các thành viên Ban chỉ đạo, cán bộ y tế phụ trách Trạm y tế xã, phường và một số nội dung đề xuất, kiến nghị của thành phố Bắc Kạn, Đoàn công tác Tổng cục Dân số KHHGĐ, Bộ Y tế ghi nhận nỗ lực, kết quả đã đạt được, chia sẻ khó khăn với địa phương và tiếp thu đề xuất, kiến nghị của thành phố. Đồng thời, Đoàn công tác khuyến nghị các cơ quan chuyên môn tiếp tục tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương ban hành các văn bản chỉ đạo về công tác dân số; tiếp tục thể chế hóa các văn bản phù hợp với điều kiện thực tế của thành phố; Tiếp tục củng cố hoạt động của Ban chỉ đạo, cơ quan thường trực thường xuyên cung cấp thông tin, động thái dân số phối hợp triển khai thực hiện, đặc biệt là số liệu chuyên ngành; đề nghị thành phố rà soát thể chế hóa văn bản Tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh và thành phố; xác định rõ các mục tiêu, chỉ tiêu chuyên môn và nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới; Thông qua chương trình, kế hoạch năm, giai đoạn địa phương chủ động tiếp cận kinh phí, điều chỉnh nguồn hỗ trợ phù hợp; Duy trì nhân rộng các đề án và chương trình dân số trong thời gian tiếp theo; chủ động nghiên cứu các hướng dẫn của Bộ y tế,  học tập kinh nghiệm của một số tỉnh, thành phố trong việc đảm bảo bố trí nguồn nhân lực thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; triển khai quyết liệt đồng bộ các giải pháp hoàn thành chỉ tiêu năm 2020. /.

Triệu Biển