Đoàn đại biểu Đảng bộ thành phố Bắc Kạn báo công dâng Bác

Nhân kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2023).Ngày 16/5, Đoàn đại biểu Đảng bộ thành phố Bắc Kạn tổ chức lễ báo công dâng Bác tại Khu Di tích lịch sử quốc gia Nà Pậu, thôn Nà Tẳng, xã Lương Bằng và khu di tích lịch sử Khuổi Linh, xã Nghĩa Tá, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn

Toàn cảnh lễ báo công dâng Bác

Đoàn đại biểu có các đồng chí Triệu Thị Thu Hoài, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ làm trưởng đoàn; Lê Đăng Trưởng, Phó Chủ tịch HĐND thành phố; Phạm Quyết Chiến, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành uỷ, Giám đốc trung tâm chính trị thành phố cùng 10 tập thể chi bộ và 20 cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tại đây, sau lễ dâng hương hoa tưởng nhớ Bác Hồ muôn vàn kính yêu, lãnh đạo thành phố đã báo công dâng Bác, nêu bật những thành tích, kết quả Đảng bộ thành phố đạt được thời gian qua, đặc biệt là trong việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Năm 2022 và những tháng đầu năm 2023, Đảng bộ và Nhân dân thành phố tiếp tục nỗ lực, phấn đấu dành được kết quả khá nổi bật trên các lĩnh vực. Hoạt động kinh doanh thương mại, dịch vụ tiếp tục được phát triển; công tác quản lý đô thị, tài nguyên, môi trường được tăng cường; sản xuất nông – lâm nghiệp theo hướng đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ và phát triển kinh tế tập thể được chú trọng; số hợp tác xã thành lập mới tiếp tục tăng. Hoạt động giáo dục, y tế, văn hóa, an sinh xã hội được quan tâm thực hiện kịp thời; qua đó từng bước nâng cao chất lượng đời sống tinh thần cho Nhân dân. Công tác quốc phòng quân sự địa phương được củng cố; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững, ổn định. Công tác cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số tiếp tục được chú trọng. Công tác xây dựng Đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị có nhiều đổi mới và đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, trong năm qua, các cấp ủy đảng từ thành phố đến cơ sở đã lãnh đạo, chỉ đạo để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác trở thành một hoạt động trọng tâm của toàn Đảng bộ và coi đây là việc làm thường xuyên, liên tục với những cách làm phong phú và đạt hiệu quả cao.

Trước anh linh của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, cán bộ, đảng viên và Nhân dân thành phố Bắc Kạn xin hứa Thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, giữ vững lập trường tư tưởng, kiên định mục tiêu lý tưởng cách mạng theo con đường Đảng, Bác đã lựa chọn. Đẩy mạnh các phong trào thi đua, yêu nước, nỗ lực cao nhất để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, tham gia xây dựng Đảng, Chính quyền vững mạnh góp phần xây dựng thành phố Bắc Kạn phát triển văn minh – hiện đại./.

Một số hình ảnh tại lễ báo công dâng Bác:

Minh Cường