Đoàn đại biểu dự Đại hội CCB thành phố Bắc Kạn lần thứ VII viếng Đài tưởng niệm Liệt sỹ thành phố

Chiều 04/7/2022, trước  khi vào phiên trù bị Đại hội đại biểu CCB thành phố lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 -2027, Đoàn đại biểu gồm cán bộ, hội viên Cựu chiến binh thành phố Bắc Kạn đã đến dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Đài tưởng niệm Liệt sỹ thành phố Bắc Kạn.

Đoàn đại biểu dự Đại hội CCB thành phố viếng Đài tưởng niệm Liệt sỹ thành phố Bắc Kạn

Đồng chí Nguyễn Quang Việt – Chủ tịch Hội CCB thành phố thắp hương tại Đài tưởng niệm Liệt sỹ thành phố Bắc Kạn

Trước anh linh của các anh hùng liệt sỹ, Đoàn đại biểu cán bộ, hội viên Hội Cựu chiến binh thành phố Bắc Kạn xin nguyện chung sức, chung lòng, tiếp tục truyền thống vinh quang của các anh hùng liệt sỹ, trung thành với lý tưởng của Đảng, mãi mãi đi theo con đường mà Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn, luôn giữ vững và phát huy bản chất “Bộ đội Cụ Hồ”, nêu cao vai trò gương mẫu của cựu chiến binh, quyết tâm thực hiện thắng lợi, các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ các cấp đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh./.

Minh Cường