Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Bắc Kạn giám sát đổi mới chương trình sách giáo khoa tại thành phố

Chiều 07/2, Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị Bắc Kạn chủ trì phối hợp với Thường trực HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 88 và Nghị quyết số 51 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông tại thành phố Bắc Kạn.

Đồng chí Nông Quang Nhất, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại buổi giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 88 và Nghị quyết số 51 của Quốc hội tại Trường TH phường Sông Cầu.

          Qua đánh giá tại Trường Tiểu học Sông Cầu (TP.Bắc Kạn), chương trình GDPT 2018 được xây dựng theo mô hình phát triển năng lực giúp học sinh hình thành và phát triển phẩm chất, năng lực. Giáo dục ở nhà trường kết hợp với giáo dục tại gia đình và xã hội; phát triển năng lực thông qua những kiến thức cơ bản, thiết thực, hiện đại và các phương pháp tích cực hóa hoạt động của người học. Đối với bộ sách giáo khoa lớp 1, 2, 3 được sử dụng từ năm 2020 đến nay được đánh giá có thiết kế hấp dẫn về hình thức, kênh hình, kênh chữ rõ ràng. Nội dung có sự phân hóa, sắp xếp theo chủ đề, tạo điều kiện cho học sinh được khám phá, sáng tạo. Đồng thời định hướng cho giáo viên phát huy năng lực, xây dựng hình thức tổ chức dạy học phù hợp.

Tuy nhiên, việc thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa tại nhà trường còn tồn tại những khó khăn, hạn chế do cơ sở vật chất chưa thật sự đồng bộ, còn thiếu các phòng học bộ môn, tỷ lệ giáo viên trên lớp chưa đảm bảo theo quy định để dạy học 02 buổi/ngày; tài liệu giáo dục địa phương chưa có từ đầu năm học nên khó khăn cho việc tổ chức dạy học…

Phát biểu tại buổi giám sát, đồng chí Nông Quang Nhất, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao tính chủ động, nỗ lực trong thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa của nhà trường, qua đó tác động tích cực đến chất lượng giảng dạy của đơn vị. Đồng chí đề nghị, Trường TH Sông Cầu chủ động báo cáo với cấp trên những tồn tại, hạn chế còn gặp phải để thực hiện tốt hơn Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Đối với những kiến nghị, đề xuất của các nhà trường, đoàn giám sát ghi nhận và tổng hợp gửi lại Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị Bắc Kạn./.

                                      Đặng Tuyết