Đoàn đại biểu Quốc hội tiếp xúc với cử tri phường Đức Xuân

Tại buổi tiếp xúc, Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị bầu cử số 2 đã trình bày báo cáo dự kiến chương trình Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV; báo cáo tổng hợp trả lời kiến nghị cử tri của các cơ quan chức năng trung ương và địa phương sau Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV.

Tại đây, cử tri phường Đức Xuân nêu 09 ý kiến, kiến nghị đề cập tới các vấn đề đó là: Cần có cơ chế chính sách hỗ trợ, tạo việc làm cho con em, học sinh miền núi sau khi học chuyên nghiệp xong; cần có chính sách hỗ trợ vốn, nâng mức vốn vay hợp lý để hộ nghèo, cận nghèo phát triển kinh tế; bố trí vốn đầu tư xây dựng đường cao tốc Chợ Mới – Bắc Kạn. Một số chế tài sức răn đe liên quan đến bảo vệ tài nguyên môi trường, kiểm soát các cơ sở khai thác, chế biến tài nguyên chưa cao. Có những dự án quy hoạch treo quá lâu cần tiếp tục được tháo gỡ; vấn đề tinh giảm biên chế cần phải làm quyết liệt hơn; thực trạng phát triển tràn lan của các tổ chức tín dụng đen khiến người dân lo lắng, tình hình an ninh trật tự tại nhiều địa phương có những diễn biến phức tạp; vấn đề phòng chống tham nhũng, kê khai thu nhập tài sản chưa phát huy tính hiệu quả…

Sau khi nghe các ý kiến, kiến nghị của cử tri, đại diện lãnh đạo tỉnh, địa phương, đại biểu Quốc hội đã trả lời phần lớn các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Các ý kiến khác được Đoàn đại biểu Quốc hội ghi nhận, tổng hợp để chuyển tới cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết./.