Đoàn giám sát chuyên đề của HĐND thành phố Bắc Kạn họp thông qua báo cáo kết quả giám sát

Sáng ngày 27/5, Đoàn giám sát chuyên đề của HĐND thành phố Bắc Kạn đã tổ chức họp thông qua báo cáo kết quả giám sát về công tác quản lý nhà nước của UBND thành phố; UBND xã, phường trong lĩnh vực san ủi đất và cải tạo mặt bằng trên địa bàn thành phố Bắc Kạn (từ ngày 01/01/2018 đến hết tháng 02/2020). Tham dự họp có đồng chí Nguyễn Duy Diệp, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bắc Kạn, các đồng chí lãnh đạo các phòng ban và UBND các xã, phường được giám sát. Đồng chí Đinh Thị Hạt, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Bắc Kạn, trưởng đoàn giám sát chủ trì cuộc họp.
Toàn cảnh buổi họp

Tại đây, các đồng chí trong đoàn giám sát đã được nghe đồng chí Lê Đăng Trưởng, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Bắc Kạn thông qua dự thảo báo cáo kết quả giám sát về công tác quản lý nhà nước của UBND thành phố; UBND xã, phường trong lĩnh vực san ủi đất và cải tạo mặt bằng trên địa bàn thành phố Bắc Kạn (từ ngày 01/01/2018 đến hết tháng 02/2020).

Theo đó, từ ngày 01/01/2018 đến hết tháng 02/2020, UBND thành phố đã thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của Tỉnh và Thành ủy và tập trung chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, xã phường tăng cường thực hiện công tác quản lý nhà nước về san ủi đất và cải tạo mặt bằng (đã ban hành 11 văn bản); đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện việc lập hồ sơ xin chấp thuận trước khi tiến hành san ủi, cải tạo mặt bằng; đồng thời phân công trách nhiệm rõ ràng đối với các cơ quan, đơn vị trong việc giải quyết hồ sơ xin chấp thuận của các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình và tiến hành kiểm tra, phát hiện, chấn chỉnh các hành vi vi phạm theo thẩm quyền.

UBND các xã, phường đã triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của UBND thành phố, một số địa phương đã tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thực hiện việc đăng ký, xin chấp thuận san ủi, cải tạo mặt bằng; gắn kết chặt chẽ việc thực hiện Quy chế quản lý đô thị với công tác quản lý nhà nước về san ủi, cải tạo mặt bằng; tiến hành kiểm tra, phát hiện vi phạm và kiến nghị với UBND thành phố xử lý theo thẩm quyền.

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong quá trình thực hiện vẫn tồn tại một số hạn chế như: Một số ít cán bộ chuyên môn chưa nắm được vị trí san ủi đất của các hộ gia đình, chưa tiến hành kiểm tra thường xuyên, chậm phát hiện vi phạm xảy ra nên hậu quả khó xử lý; hệ thống hồ sơ lưu trữ theo dõi các trường hợp san ủi, cải tạo mặt bằng chưa đảm bảo đầy đủ, khoa học, hợp lý; việc phối hợp giữa địa phương với các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp của thành phố để tiến hành xác nhận hồ sơ, kiểm tra, xử lý có lúc, có nơi chưa chặt chẽ. Nguyên nhân chủ quan của những hạn chế nêu trên là do một số UBND xã, phường và cơ quan, đơn vị được giao chưa thực hiện hết thẩm quyền về quản lý đất đai, đô thị, chưa chủ động tham mưu cho UBND thành phố để xử lý dứt điểm các hành vi vi phạm và khắc phục những khó khăn, hạn chế trong thực thi công vụ; nguyên nhân khách quan là do chưa có văn bản, quy định cụ thể về quy trình phối hợp kiểm tra, xử lý vi phạm và chế tài xử lý vi phạm.

Kết luận buổi họp, đồng chí Đinh Thị Hạt đề nghị UBND thành phố chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn tích cực triển khai các giải pháp khắc phục kịp thời những hạn chế đã được chỉ ra, đồng thời tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực san ủi đất và cải tạo mặt bằng trên địa bàn thành phố Bắc Kạn./.

Tác giả:  Khánh Phước – VP. HĐND -UBND thành phố Bắc Kạn