Đoàn kiểm tra của tỉnh kiểm tra công tác An toàn VSLĐ – PCCN tại thị xã Bắc Kạn

Sáng ngày 13/03/2014, đoàn kiểm tra của tỉnh do đ/c Triệu Đức Lân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng đoàn, đ/c Đinh Quang Chúc, Phó chủ tịch LĐLĐ tỉnh làm Phó đoàn cùng các thành viên đại diện các cơ quan liên quan đến kiểm tra tại thị xã Bắc Kạn. Đoàn kiểm tra đã nghe UBND thị xã báo cáo về công tác chỉ đạo tổ chức các hoạt động hưởng ứng tuần lễ Quốc gia ATVSLĐ – PCCN lần thứ 16 của thị xã. Trong năm 2013, đặc biệt từ tháng 3/2014, UBND thị xã đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, trường học, UBND các xã, phường, các doanh nghiệp đóng trên địa bàn căn cứ vào tình hình thực tế của đơn vị để tổ chức các hoạt động thiết thực hưởng ứng tuần lễ Quốc gia ATVSLĐ – PCCN như: căng treo băng zôn, khẩu hiệu, phát tờ rơi tuyên truyền, xây dựng kế hoạch phối hợp với các cơ quan liên quan để tổ chức tập huấn công tác PCCN và vệ sinh viên về ATLĐ-PCCN; Vì vậy trong năm 2013, trên địa bàn thị xã không có tai nạn lao động nào xảy ra.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Đinh Quang Chúc, Phó chủ tịch LĐLĐ tỉnh, Phó đoàn kiểm tra đã ghi nhận và biểu dương những cố gắng của thị xã trong công tác chỉ đạo về ATVSLĐ-PCCN, đồng thời đồng chí đề nghị UBND thị xã tiếp tục thực hiện kế hoạch phối với với các ngành liên quan, tăng cường kiểm tra công tác PCCN – ATVSLĐ ở các đơn vị, doanh nghiệp…Đoàn công tác cũng đã tiến hành kiểm tra công tác ATVSLĐ-PCCN tại Công ty cổ phần xây dựng Thăng Long; qua kiểm tra cho thấy đơn vị đã thực hiện tốt công tác an toàn vệ sinh lao động – phòng chống cháy nổ theo đúng quy định của pháp luật./.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Đinh Quang Chúc, Phó chủ tịch LĐLĐ tỉnh, Phó đoàn kiểm tra đã ghi nhận và biểu dương những cố gắng của thị xã trong công tác chỉ đạo về ATVSLĐ-PCCN, đồng thời đồng chí đề nghị UBND thị xã tiếp tục thực hiện kế hoạch phối với với các ngành liên quan, tăng cường kiểm tra công tác PCCN – ATVSLĐ ở các đơn vị, doanh nghiệp…Đoàn công tác cũng đã tiến hành kiểm tra công tác ATVSLĐ-PCCN tại Công ty cổ phần xây dựng Thăng Long; qua kiểm tra cho thấy đơn vị đã thực hiện tốt công tác an toàn vệ sinh lao động – phòng chống cháy nổ theo đúng quy định của pháp luật./.