Đoàn kiểm tra liên ngành thị xã Bắc Kạn kiểm tra công tác ATVSLĐ-PCCN lần thứ 16 năm 2014

Qua kiểm tra cho thấy, công tác an toàn vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ được các doanh nghiệp chú trọng thực hiện. Tại Công ty có xây dựng phương án chữa cháy nhằm xử lý kịp thời khi có sự cố xảy ra. Ngoài ra, các chính sách đối với người lao động như: Thực hiện hợp đồng lao động, trang bị bảo hộ lao động, thực hiện việc cấp thẻ an toàn cho người lao động … đều được Công ty thực hiện theo đúng quy định.

Tuy nhiên, khó khăn chung mà các đơn vị gặp phải trong thực hiện công tác ATVSLĐ-PCCN là kinh phí đầu tư trang thiết bị bảo hộ lao động và tổ chức diễn tập còn hạn chế; việc đầu tư về cơ sở vật chất và điều kiện đảm bảo và duy trì hoạt động ATVSLĐ-PCCN còn ít; vấn đề đảm bảo chế độ bảo hộ lao động, bồi dưỡng độc hại cho người lao động còn chưa thoả đáng

   Đoàn kiểm tra đề nghị các doanh nghiệp tiếp tục tuyên truyền cho người lao động về công tác ATVSLĐ-PCCN; chú trọng đến các chính sách ưu đãi cũng như chế độ chi trả tiền lương hợp lý để đảm bảo quyền lợi cho người lao động. Đồng thời, thường xuyên kiểm tra hệ thống phòng cháy tại đơn vị; hàng năm cần xây dựng kế hoạch thực hiện công tác ATVSLĐ-PCCN 

Đoàn công tác cũng đã đi kiểm tra tại công trình nhà họp khối do công ty TNHH Sơn Hải thi công. Qua kiểm tra cơ bản đơn vị thực hiện tốt công tác An toàn – Vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ./.